28 november 2021

Strengere maatregelen, en nieuw steunpakket waaronder NOW-5

Vanwege het toegenomen aantal coronabesmettingen heeft het kabinet op 26 november 2021 strengere maatregelen aangekondigd in aanvulling op de reeds geldende maatregelen. Deze maatregelen gaan in op zondag 28 november om 05.00 uur. Ze gelden in ieder geval tot 19 december 2021. De situatie wordt op dinsdag 14 december 2021 opnieuw beoordeeld.
Deze maatregelen treffen weer veel ondernemers en werkenden, en wederom in met name de sectoren die sinds het begin van de coronacrisis al zo zwaar getroffen waren, zoals de horeca en de culturele en creatieve sector. Om de pijn enigszins te verzachten, kondigde het kabinet tegelijkertijd een aanvullend steunpakket aan, met onder meer een vijfde versie van de NOW.

 

Belangrijkste maatregelen
Er geldt een sluitingstijd voor alle locaties en evenementen tussen 17.00 en 05.00 uur. Essentiele winkels, zoals supermarkten en drogisterijen, kunnen openblijven tot 20.00 uur. Essentiele dienstverlening zoals de notaris of advocaat, hypotheekadviseur en medische contactberoepen houden normale openingstijden. 1,5 meter afstand en een mondkapje wordt verplicht op alle plaatsen waar een vaste zitplaats geldt. Zoals in de horeca, in bioscopen en theaters. 1,5 meter afstand en een mondkapje wordt verplicht op doorstroomlocaties, bijvoorbeeld op beurzen. Het thuiswerkadvies wordt aangescherpt naar ‘Werk thuis. Kan dat niet: houd op het werk altijd 1,5 meter afstand.’

De maatregelen hebben gevolgen voor bedrijven, werkenden en eenieder ander die erdoor geraakt wordt. Daarom kondigde het kabinet aanvullingen aan voor het steunpakket in het vierde kwartaal van 2021. Hieronder op hoofdlijnen het voorgenomen steunpakket zoals die zijn weergegeven in een brief aan de Tweede Kamer van 26 november 2021. Als de regelingen gepubliceerd worden zal AWVN hierover nader informeren.

Het nieuwe steunpakket
De NOW-5 op hoofdlijnen

De NOW-5 zal gaan gelden voor de maanden waarin de op 26 november aangekondigde contactbeperkende maatregelen gelden, dus van 1 november tot en met 31 december 2021.
De NOW-5 is bijna identiek aan de NOW-4. De omzetdrempel blijft op 20% staan, het subsidiepercentage op 85%, de forfaitaire opslag voor werkgeverslasten op 40% en het te vergoeden dagloon blijft gemaximeerd op twee keer het maximale dagloon. Ook blijft de grens op het maximaal te vergoeden omzetverlies op 80% in de NOW-5.

Er worden twee wijzigingen doorgevoerd ten opzichte van de NOW-4 om de steun beter te richten op de huidige situatie. Ten eerste wordt het loonsomvrijstellingspercentage verhoogd naar 15%. Ten tweede kunnen ook ondernemers die tussen 1 februari 2020 en 30 september 2021 zijn gestart, een aanvraag doen voor de NOW-5.

De referentiemaand voor de loonsom wordt in de NOW-5 september 2021 en de referentieomzetperiode wordt 2019, gedeeld door 6 – met uitzondering van de starters.

Ondernemingen die gestart zijn na 1 februari 2020 maar uiterlijk op 1 juli 2021, kunnen de periode 1 juli 2021 tot en met 31 oktober 2021 als referentie-omzetperiode hanteren. Ondernemingen die ná 1 juli 2021 maar uiterlijk op 30 september 2021 zijn gestart kunnen hun referentieomzet berekenen vanaf de eerste volledige kalendermaand omzet tot en met 31 oktober 2021 en rekenen deze om naar 2 maanden (zodat deze vergelijkbaar is met de NOW-5-periode november/december 2021).

Anders dan bij de voorgaande NOW-regelingen kunnen werkgevers bij de NOW-5 aanvraag niet langer kiezen over welke maanden zij het omzetverlies willen laten berekenen. Voor elke werkgever wordt het omzetverlies berekend over de maanden november en december 2021. Hier is voor gekozen om aan te sluiten bij de jaarrekening.

Verplichtingen werkgever
Als een werkgever bedrijfseconomisch ontslag aanvraagt tijdens het gebruik van NOW, geldt dat voor die werknemers een inspanningsverplichting in een van-werk-naar-werkbegeleiding. De werkgever moet hiervoor bellen met UWV om dit proces in gang te zetten. Als dat niet gebeurt volgt er een korting van 5% op de subsidie. Omdat de NOW-5 niet is aangekondigd bij het begin van de subsidieperiode van 1 november, zal deze verplichting in de NOW-5 gelden vanaf 27 november 2021.

NOW en WTV
De WTV, die per 1 oktober 2021 weer van kracht is, is niet van toepassing op coronagerelateerde aanvragen. Hierdoor kunnen de WTV en de NOW-5 op dit moment naast elkaar openblijven.

Werkgevers die geraakt worden door de coronamaatregelen, kunnen een beroep doen op de NOW-5. De WTV is niet van toepassing op corona-gerelateerde gevallen. Een werkgever die te maken heeft met andere bijzondere omstandigheden kan in aanmerking komen voor beide regelingen. De WW-uitkering die een werkgever ontvangt voor de werknemer als gevolg van de WTV-aanvraag zal om ongewenste dubbelfinanciering te voorkomen echter wel worden aangemerkt als omzet voor de NOW-5.

Openstelling aanvraagloket en vaststellingsloket
Het kabinet streeft ernaar dat werkgevers in december al een subsidieaanvraag kunnen doen voor de NOW-5, zodat zij hun subsidievoorschot wellicht ook al in december kunnen ontvangen. Wanneer het loket opengaat kunnen aanvragen alleen worden ingediend via het daarvoor ontworpen formulier, dat via www.uwv.nl beschikbaar wordt gesteld.

TVL
De TVL wordt op een aantal punten verruimd. De maximale subsidiebedragen worden opgehoogd naar 550.000 euro voor mkb-ondernemingen, en 600.000 euro voor niet-mkb-ondernemingen. Daarnaast verhoogt het kabinet het subsidiepercentage van 85% naar 100%.

Uitstel van betaling van belastingen
Het kabinet verlengt het uitstel van betaling van belastingen over het vierde kwartaal van 2021 voor de ondernemers die nog openstaande belastingschulden hebben onder het bijzonder uitstel van betaling vanwege de coronacrisis. Zij hoeven hiervoor geen actie te ondernemen. Dit verlengde uitstel van betaling geldt voor alle belastingen die op grond van het Besluit noodmaatregelen coronacrisis voor uitstel in aanmerking komen en waarvan de uiterste betaaldatum voor 1 februari verstrijkt. Het uitstel van betaling geldt alleen voor belastingschulden die nog niet zijn voldaan.

Grenswerkers
De overeenkomsten met België en Duitsland over de behandeling van thuiswerkdagen onder de belastingverdragen, zijn op dit moment verlengd tot en met 31 december van dit jaar. Eerder was de inschatting dat een verlenging tot het einde van dit jaar afdoende zou zijn. Gelet op recente ontwikkelingen rondom de coronacrisis zal Nederland België en Duitsland benaderen voor een verdere verlenging van deze overeenkomsten.

Ondersteuning voor de culturele en creatieve sector
Het kabinet maakt 68 miljoen euro vrij voor een specifiek steunpakket om de culturele sector tot het einde van het jaar te ondersteunen. Deze middelen behelzen een voortzetting van de eerdere specifieke steun: ondersteuning voor de BIS- en Erfgoedwetinstellingen en de meerjarig gefinancierde instellingen bij de Rijkscultuurfondsen, en ondersteuning voor makers via onder andere de rijkscultuurfondsen.

Aanvullende ondersteuning voor de sport
Voor de amateursport zullen de eerdere compensatieregelingen weer geopend worden voor de periode waarin de maatregelen gelden om hen te compenseren voor de vaste lasten en de huurkosten. Ook zullen gemeenten de mogelijkheid krijgen om de ijsbanen en zwembaden te ondersteunen. Bij de uitwerking van de regeling ter compensatie van gederfde inkomsten als gevolg van het niet langer toestaan van publiek bij professionele sportwedstrijden wordt gekeken naar de samenloop met de NOW en TVL, teneinde overcompensatie te voorkomen.

Deel dit artikel via: Deel dit artikel via Whatsapp Deel dit artikel via Twitter Deel dit artikel via Facebook Deel dit artikel via Linkedin Deel dit artikel via Mail
aanmelden