09 december 2021

Op korte termijn geen CTB op het werk

Naar aanleiding van de huidige epidemiologische situatie, waaronder de onzekerheden omtrent de omikronvariant, heeft het kabinet geconstateerd dat een coronatoegangsbewijs (CTB) op basis van 2G (dus zonder testmogelijkheid) op dit moment niet haalbaar is.

 

Het kabinet heeft daarom de Tweede Kamer op 6 december 2021 gevraagd om de behandeling van het wetsvoorstel Tijdelijke wet differentiatie coronatoegangsbewijzen over de inzet van 2G CTB te verdagen tot in de week na het kerstreces. Tevens heeft het kabinet gevraagd om de behandeling van dit wetsvoorstel te combineren met de twee andere wetsvoorstellen op het gebied van het CTB, de Tijdelijke wet verbreding inzet coronatoegangsbewijzen (CTB op het werk), en het Schrappen instemmingsrecht medezeggenschapsorganen onderwijsinstellingen bij de inzet van coronatoegangsbewijzen in het beroepsonderwijs en het hoger onderwijs.

De commissie VWS van de Tweede Kamer heeft besloten de minister van VWS nadere vragen te stellen over de wetsvoorstellen, waarvoor de inbrengdatum oorspronkelijk was vastgesteld op 5 januari 2022. Deze datum is een aantal malen verdaagd en inmiddels is de inbrengdatum tot nader order uitgesteld. Zodra er meer bekend is over de verdere behandeling van de wetsvoorstellen zullen wij daarover berichten

Met de plenaire behandeling in de Tweede Kamer, en vervolgens de behandeling in de Eerste Kamer, zal ook weer enige tijd gemoeid zijn. Vooralsnog dus geen CTB op het werk.

Deel dit artikel via: Deel dit artikel via Whatsapp Deel dit artikel via Twitter Deel dit artikel via Facebook Deel dit artikel via Linkedin Deel dit artikel via Mail
aanmelden