Vraag van de week: de thuiswerkvergoeding

Logo AWVN-werkgeverslijnKrijgen werknemers een vrijstelling om de gemaakte kosten ten gevolge van het thuiswerken te vergoeden?

Sinds de uitbraak van de coronapandemie, medio maart 2020, heeft de overheid werknemers meermaals geadviseerd om zoveel mogelijk thuis te werken. Dit thuiswerkadvies resulteerde in extra kosten voor werknemers, zoals een groter verbruik van koffie en wc-papier, een hogere energierekening en wellicht ook extra kosten voor het aanpassen van de internetsnelheid. Hierdoor is, mede door AWVN, een lobby op gang gekomen om het voor elkaar te krijgen dat werknemers worden gecompenseerd voor de extra kosten van het thuiswerken. Het Nibud heeft vervolgens onderzocht dat de extra kosten gemiddeld € 2,- per thuiswerkdag zijn.

Aangezien verwacht wordt dat hybride werken – ook na de pandemie – de nieuwe norm wordt, is er flink gedebatteerd over een thuiswerkvergoeding. Op Prinsjesdag is daarom voorgesteld om een nieuwe vrijstelling te introduceren voor een tegemoetkoming in de kosten van het thuiswerken. Dit voorstel is op 1 januari 2022 in werking getreden. Het betreft een onbelaste thuiswerkvergoeding van € 2,00 per dag voor de dagen dat werknemers thuiswerken.

Vergelijkbaar met het toekennen van reiskosten voor het reizen naar een vaste werkplek, is het vanaf dit jaar ook mogelijk om, in plaats van een vergoeding per thuiswerkdag, een vaste vergoeding voor thuiswerken toe te kennen. Het is van belang dat werkgevers samen met werknemers afspraken maken over het aantal structurele thuiswerk- en/of kantoordagen. Op basis van deze, schriftelijke, vaste afspraak kan de werkgever een vaste onbelaste thuiswerkvergoeding combineren met een vaste onbelaste reiskostenvergoeding. Voor zowel de thuiswerkkosten als voor de reiskosten wordt aangehaakt bij de 214-werkdagen-per-jaarregeling, die we al kennen van het systeem zoals dat van toepassing was vóór 1 januari jl. Voor de goede orde: het systeem zoals dat van toepassing was vóór 2022 voor de vaste reiskostenvergoeding is in de wet veranderd. AWVN verwacht dat meer werkgevers zullen overgaan tot het instellen van een vaste gecombineerde vergoeding voor thuiswerk- en reiskosten, als de coronamaatregelen worden versoepeld en werknemers geleidelijk weer meer op kantoor gaan werken.

Wilt u meer weten over de thuiswerkregeling en wat dit betekent voor de praktijk? AWVN heeft diverse voorbeelden uitgewerkt, zoals de consequenties voor de reiskostenvergoeding en de thuiswerkvergoeding bij voltijd- en deeltijddienstverband. Deze (reken)voorbeelden kunt u hier bekijken

Deel dit artikel via: Deel dit artikel via Whatsapp Deel dit artikel via Twitter Deel dit artikel via Facebook Deel dit artikel via Linkedin Deel dit artikel via Mail
aanmelden