Vraag van de week

Logo AWVN-werkgeverslijnHoe werkt u mee aan een moderne leercultuur?

Ontwikkeling tijdens de loopbaan is van groot belang om ervoor te zorgen dat uw werknemers inzetbaar blijven op een veranderende arbeidsmarkt. De huidige coronacrisis onderstreept dat belang. Investeren in kennis en vaardigheden van medewerkers – en daarmee dus ook van ondernemingen – is tevens een van de belangrijkste sleutels tot het verhogen van de productiviteit. Een moderne leercultuur houdt niet alleen in dat u meer ontwikkelbudgetten beschikbaar stelt voor meer werknemers, maar ook het creëren van een leerbeleid dat werknemers stimuleert om daadwerkelijk aan hun ontwikkeling te werken.

AWVN kan uw organisatie adviseren bij vraagstukken op het gebied van opleiding en ontwikkeling. Het kan daarbij gaan om een analyse van de huidige situatie, maar ook om de keuze voor en/of invoering van effectieve instrumenten als persoonlijke opleidingsplannen, EVC-trajecten, persoonlijke ontwikkelbudgetten en performance & development cycli. Wilt u weten hoe? Kijk dan hier of neem contact op met de AWVN-werkgeverslijn, tel. 070 8508605.

0 reacties