Vraag van de week: grensoverschrijdend gedrag

Logo AWVN-werkgeverslijnWanneer is er sprake van grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer?

Seksueel grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer is een veelbesproken onderwerp, zeker recentelijk, door de incidenten rondom tv-programma The Voice of Holland. Helaas is het een serieus probleem in onze samenleving, dat (ernstige) gevolgen heeft voor de direct betrokkene, zijn of haar directe (werk)omgeving, de organisatie en de maatschappij.

Ongewenste seksuele toenadering

Seksueel grensoverschrijdend gedrag, ofwel seksuele intimidatie, omvat elke vorm van seksuele toenadering in de werkomgeving die als ongewenst wordt ervaren. Deze seksuele toenadering kan zich openbaren door verbaal, non-verbaal en/of fysiek gedrag. Denk bijvoorbeeld aan seksueel getinte opmerkingen en grappen, maar ook aan het tonen van seksueel getinte gebaren dan wel gezichtsuitdrukkingen, evenals elke vorm van ongewenst direct lichamelijk contact. Het is kortom een heel breed begrip.

Seksuele intimidatie kan plaatsvinden tussen collega’s onderling en tussen werknemers en leidinggevende. Hoewel het voor kan komen binnen iedere organisatie, blijkt uit onderzoek dat de kans op seksueel grensoverschrijdend gedrag groter is binnen (sterk) hiërarchische organisaties en organisaties waar een machocultuur of juist een losse omgangscultuur heerst.

Klachtencommissie en duidelijk beleid

Op grond van de Arbeidsomstandighedenwet is de werkgever verplicht om medewerkers te beschermen tegen seksuele intimidatie door beleid op te stellen en uit te voeren. Het beleid moet afgestemd worden met de ondernemingsraad. De ondernemingsraad heeft immers instemmingsrecht. Tevens is de werkgever verplicht om een klachtencommissie in te stellen waar de werknemer naartoe kan gaan bij ernstige misdragingen.

Ten slotte is het van belang dat het beleid niet slechts op papier staat, maar dat een werknemer daadwerkelijk weet hoe het beleid er in de praktijk uitziet en waar hij of zij terecht kan bij seksueel grensoverschrijdend gedrag.

Wilt u meer weten over seksueel grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer en of u als werkgever voldoet aan het beleid? Bekijk hier een aantal tools omtrent werkdruk en ongewenst gedrag

Deel dit artikel via: Deel dit artikel via Whatsapp Deel dit artikel via Twitter Deel dit artikel via Facebook Deel dit artikel via Linkedin Deel dit artikel via Mail
aanmelden