11 juni 2024

Ledenonderzoek 2024 | De impact van AI op HR

In het kader van het AWVN-jaarcongres 2024 dat op 11 juni 2024 plaatsvond, voerde AWVN een ledenonderzoek uit, ′De impact van AI op HR′. Hieronder de samenvatting. 

 

Artificial intelligence (AI) wordt door werkgevers vooral gebruikt om efficiënter te werken en de kwaliteit van producten en/of diensten te verhogen. Werkgevers die (nog) geen gebruik maken van AI doen dit vooral niet omdat er binnen de organisatie onvoldoende kennis is over AI, of omdat het niet bij de werkzaamheden past.

Werkgevers zijn zich bewust van mogelijke risico’s. Zij denken vooral aan de veiligheid en betrouwbaarheid van gegevens en of (alle) werknemers wel mee kunnen met de technologische ontwikkelingen in het bedrijf. Ook wijzen werkgevers op het risico van verlies van de menselijke kant bij de inzet van AI en mogelijke vooroordelen in algoritmes. Slechts 2% ziet geen risico’s voor de toepassing van AI.

De rol van HR bij AI is nog beperkt. Dit komt vooral doordat de implementatie van AI niet volop wordt toegepast in organisaties. Dat is ook de reden dat er alleen nog oriënterende gesprekken met OR en vakbonden plaatsvinden over de impact van AI op werk.

Werkgevers verwachten dat functies door AI gaan veranderen en op langere termijn ook verdwijnen en er nieuwe ontstaan. AI kan werknemers mogelijk ontlasten in hun werk, waardoor zij meer tijd krijgen voor andere werkzaamheden. Als belangrijkste maatregelen voor het omgaan met verwachte veranderingen noemen werkgevers het aanbieden van relevante scholing aan werknemers en hen actief betrekken bij veranderingen.

Als de inzet van AI zich nog in de onderzoekfase bevindt, is het lastig voor werkgevers om veranderingen goed te voorspellen en daar op te anticiperen.

Werkgevers zien wel veel mogelijke toepassingen op HR-gebied. Vooralsnog wordt AI vooral gebruikt om vacatures op te stellen. Zij zien mogelijkheden om AI meer in HR-processen in te zetten, maar dat gebeurt nog niet op grote schaal.


Ingelogde gebruikers kunnen via onderstaande knop het volledige rapport downloaden.

Download het rapport

Meer over het AWVN-jaarcongres:

Deel dit artikel via: Deel dit artikel via Whatsapp Deel dit artikel via Twitter Deel dit artikel via Facebook Deel dit artikel via Linkedin Deel dit artikel via Mail
aanmelden