20 december 2018

Wetgeving ter vervanging van de Wet DBA

In een brief van eind november heeft minister Koolmees de Tweede Kamer op de hoogte gebracht van de voortgang van de opvolgingswetgeving van de Wet DBA en de uitwerking van het regeerakkoord.

 

Deze wet zal januari 2021 in werking treden. In ieder geval tot 1 januari 2020 zal het toezicht van de Belastingdienst zich enkel concentreren op kwaadwillenden en zal de Wet DBA verder niet worden gehandhaafd. Wat er na 1 januari 2020 gaat gebeuren met de handhaving is nog niet duidelijk. In het kort gaat het om de volgende vier maatregelen.

1. Via de opdrachtgeversverklaring met de webmodule kunnen opdrachtgevers zekerheid krijgen over de vraag of er sprake is van een dienstbetrekking. De verwachting is dat deze eind 2019 gereed is.

2. Verduidelijking van de het begrip gezag wordt nagestreefd door in het Handboek Loonheffingen van de Belastingdienst een verduidelijking van het begrip op te nemen die uiterlijk op 1 januari 2019 zal worden gepubliceerd.

3. De arbeidsovereenkomst bij laag tarief (ALT) zorgt ervoor dat zelfstandigen niet meer onder een laag tarief (15-18 euro per uur) kunnen worden ingehuurd, omdat er dan sprake zal zijn van een arbeidsovereenkomst. Deze maatregel loopt vertraging op vanwege Europese wetgeving. Gestreefd wordt om in de eerste helft 2019 internetconsultatie uit te zetten om de wet op 1 januari 2021 in werking te kunnen laten treden.
Ook zal de fictieve dienstbetrekking in gesprek met sociale partners nader worden bezien.

4. Voor de bovenkant van de arbeidsmarkt wordt een mogelijkheid gecreëerd voor een opt-out voor loonheffingen en premies werknemersverzekeringen. Zelfstandigen die werken tegen een hoog uurtarief (75 euro per uur), kunnen daarvoor kiezen ondanks het aanwezig zijn van een dienstbetrekking. Gestreefd wordt om in de eerste helft 2019 internetconsultatie uit te zetten om de wet op 1 januari 2021 in werking te kunnen laten treden.

Deze maatregelen moeten niet als zichzelf staand beschouwd worden, aldus de minister, maar als onderdeel van het geheel waar de maatregelen uit de Wab, de voorgenomen maatregelen voor loondoorbetaling bij ziekte en de aanpak van knelpunten op de arbeidsmarkt door de Commissie Regulering van Werk deel van uitmaken. In de commissie komt de positie van zelfstandigen in brede zin aan de orde, en wordt gekeken naar arbeidsrecht, ondernemersovereenkomst, sociale zekerheid en fiscaliteit.

Deel dit artikel via: Deel dit artikel via Whatsapp Deel dit artikel via Twitter Deel dit artikel via Facebook Deel dit artikel via Linkedin Deel dit artikel via Mail
aanmelden