03 oktober 2022

Vereenvoudigde WIA-beoordeling voor 60-plussers

Op 1 oktober 2022 is het UWV begonnen met een vereenvoudigde WIA-beoordeling voor 60-plussers. Het gaat om een tijdelijke maatregel die – vooralsnog – loopt tot en met 31 december 2023.

 

Update (2023): de regeling is inmiddels verlengd tot 31 december 2024. Bron: UWV

De vereenvoudigde WIA-beoordeling voor 60-plussers zal er in de meeste gevallen op neer komen dat zij dan niet langer door een verzekeringsarts beoordeeld worden om te bepalen of zij in aanmerking komen voor een arbeidsongeschiktheidsuitkering (WIA).

Alleen beoordeling door arbeidsdeskundige
Na twee jaar ziekte moet worden beoordeeld of een werknemer in aanmerking komt voor een WIA-uitkering. Bij deze beoordeling hoort een sociaal-medische beoordeling door een verzekeringsarts én een arbeidsdeskundige.
De vereenvoudigde beoordeling houdt in dat mensen die twee jaar ziek zijn, alleen beoordeeld worden door een arbeidsdeskundige. De werknemers komen in principe in aanmerking voor een volledige arbeidsongeschiktheidsuitkering (WGA 80-100%), tenzij ze nog werken en minder dan 35 procent inkomensverlies hebben. In dat geval krijgen ze geen uitkering, zoals nu ook het geval is.
De vereenvoudigde beoordeling kan alleen plaatsvinden als de werknemer en de werkgever daarmee instemmen.
Als de bedrijfsarts heeft vastgesteld dat de werknemer helemaal geen mogelijkheden meer heeft om te werken, zal een verzekeringsarts beoordelen of de werknemer voor een (hogere) IVA-uitkering in aanmerking komt.
De WGA-uitkering wordt betaald uit het Aof. De uitkering wordt dus niet doorbelast aan de werkgever.

Tekort aan verzekeringsartsen
De vereenvoudigde WIA-beoordeling is een van de maatregelen die de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in de Kamerbrief van 26 augustus 2022 heeft aangekondigd om iets te doen aan de achterstanden bij de sociaal-medische beoordelingen waar UWV mee kampt, en waarover we onlangs op de site berichtten. De achterstanden zijn het gevolg van het tekort aan verzekeringsartsen. Het gaat om een tijdelijke maatregel die vooralsnog loopt tot en met 31 december 2023.

Meer informatie over de vereenvoudigde WIA-beoordeling voor 60-plussers, zie de site van het UWV.

Deel dit artikel via: Deel dit artikel via Whatsapp Deel dit artikel via Twitter Deel dit artikel via Facebook Deel dit artikel via Linkedin Deel dit artikel via Mail
aanmelden