20 december 2018

Loondoorbetalingsplicht bij ziekte makkelijker en goedkoper

Werkgevers hebben al vaak aangegeven dat met name kleine werkgevers moeite hebben met de loondoorbetalingsverplichting bij ziekte van twee jaar. Het gaat dan niet alleen om het loon dat werkgevers moeten blijven doorbetalen aan zieke werknemers, maar ook om de administratieve verplichtingen rondom re-integratie. Deze verplichtingen kunnen een drempel zijn voor werkgevers om mensen in vaste dienst te nemen. Daarom komen er maatregelen die de verplichtingen bij ziekte voor kleine werkgevers makkelijker, duidelijker en goedkoper maken. Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en de centrale werkgeversorganisaties hebben hier afspraken over gemaakt. Op 20 december 2018 hebben zij een convenant hierover getekend met het Verbond van Verzekeraars.

De eerste twee jaar zijn werkgevers verplicht ten minste 70% van het loon door te betalen. Daarnaast moeten ze zich in deze periode, samen met de zieke medewerker, inspannen voor een snelle terugkeer op de werkvloer. Deze regeling zorgt ervoor dat veel mensen terug in het werkproces komen en niet in de WIA terecht instromen.

Maar kleine werkgevers vinden de verplichtingen rond de loondoorbetaling disproportioneel. Het overgrote deel van de werkgevers is momenteel verzekerd tegen het financieel risico (de verzekeringsgraad bij bedrijven met minder dan 7 werknemers is 75% en bij bedrijven met tussen 7 en 15 werknemers is 85%). Maar veel werkgevers twijfelen of daarmee alles goed geregeld is wanneer een werknemer langdurig uitvalt en hebben te weinig ervaring met langdurig ziekteverzuim om te weten wat er van hen verwacht wordt. Het kabinet erkent de zorgen van de kleine ondernemers. Bovendien wil het kabinet het juist aantrekkelijk maken voor werkgevers om mensen vast aan te nemen.

MKB-Nederland, VNO-NCW, LTO Nederland, het Verbond van Verzekeraars en minister Koolmees hebben daarom de volgende afspraken gemaakt.

  • Er komt een MKB-verzuim-ontzorg-verzekering per 1 januari 2020, waardoor kleine werkgevers optimaal ontzorgd worden. Deze verzekering vangt het financiĆ«le risico op en helpt bij de verplichtingen en taken rond de loondoorbetaling bij ziekte.
  • Er komt een tegemoetkoming voor de kosten van loondoorbetaling van in totaal 450 miljoen euro op jaarbasis, waar met name de kleine werkgevers van profiteren.
  • Per 1 januari 2021 wordt het medisch advies van de bedrijfsarts bij de toets op re-integratie-inspanningen (RIV-toets) leidend. Op basis van dit advies richten werkgever en werknemer het re-integratietraject in. Als werkgever en werknemer de inspanningen hebben verricht die passend zijn bij dit medisch advies mag UWV geen loonsanctie opleggen.
  • De minister wil dat het voor kleine werkgevers helderder wordt waar UWV hen op beoordeelt bij de re-integratie van zieke werknemers (RIV-toets). Hierover gaat hij in gesprek met UWV.
  • Werkgevers krijgen meer duidelijkheid over de inzet van tweede spoor en kunnen dan samen met de medewerker een plan maken. Daarbij krijgt de werknemer een grotere rol. Ook gaat de minister ruimte bieden voor experimenten tweede spoor die kunnen leiden tot meer of makkelijkere re-integratie bij een andere werkgever.
  • Verder ziet de minister ruimte ziet voor de werkgevers en werknemers om cao-afspraken te beperken waarbij de wettelijk loondoorbetalingsverplichting wordt aangevuld tot vrijwel het volledige salaris.

AWVN onderschrijft het belang van de gemaakte afspraken. Deze vormen een belangrijke stap om de problemen rondom loondoorbetaling bij aan te pakken.

Bron: Nieuwsbericht van het ministerie van SZW, 20-12-2018

loondoorbetalingsverplichting

Deel dit artikel via: Deel dit artikel via Whatsapp Deel dit artikel via Twitter Deel dit artikel via Facebook Deel dit artikel via Linkedin Deel dit artikel via Mail
aanmelden