01 september 2020

Handreiking preventiemedewerker beschikbaar

De Sociaal-Economische Raad en de Stichting van de Arbeid hebben een handleiding ontwikkeld om de taken van de preventiemedewerker duidelijker te maken voor werkgevers en werknemers. Sinds 2005 is in de arbowetgeving geregeld dat bedrijven ‘deskundige werknemers op het gebied van preventie en bescherming’ (preventiemedewerkers) moeten hebben.

 

Beide adviesorganen vinden het van groot belang dat preventiemedewerkers die rol zo goed mogelijk kunnen uitvoeren. Maar de wet biedt daar in de praktijk weinig aanknopingspunten voor. De invulling van de organisatorische aspecten van de preventiemedewerker binnen een bedrijf is door de wetgever open gelaten.

Om bedrijven op dit punt te kunnen ondersteunen, heeft het Arboplatform van de SER en de StvdA de Handreiking arbomaatregelen preventiemedewerker laten ontwikkelen. De handreiking biedt praktische informatie en adviezen voor werkgevers, werknemers maar vooral ook voor preventiemedewerkers zelf, zodat zij hun belangrijke rol bij het gezonder en veiliger maken van de werkplekken in Nederland nog krachtiger kunnen oppakken.

Het voornaamste doel van de handreiking is om de preventiemedewerkers te ondersteunen in hun taken. Daarom bevat de handreiking praktische informatie over de organisatorische keuzes die bedrijven met betrekking tot de preventiemedewerker moeten maken, over belangrijke onderdelen van het arbobeleid, over samenwerking met andere spelers in en buiten het bedrijf en over de manier waarop een preventiemedewerker effectief kan adviseren. Daarnaast geeft de handreiking praktische aanbevelingen voor de preventiemedewerker.

Deel dit artikel via: Deel dit artikel via Whatsapp Deel dit artikel via Twitter Deel dit artikel via Facebook Deel dit artikel via Linkedin Deel dit artikel via Mail
aanmelden