04 maart 2021

Noordgastransport: meer flexibiliteit in arbeidstijden

In de arbeidsvoorwaardennota 2021 benoemen we vijf thema’s die dit jaar een rol spelen aan de cao-tafel. Één daarvan is werk organiseren, wat vooral tijdens de coronacrisis een uitdaging is gebleken. Veel bedrijven moesten in korte tijd thuiswerkbeleid optuigen. Maar ook bij bedrijven waar op locatie moet worden gewerkt, heeft de coronacrisis ervoor gezorgd dat de onderwerpen arbeidstijden en -omstandigheden op de agenda staan. Noordgastransport is zo’n bedrijf waar vaste werktijden belangrijk zijn voor de operatie. Toch heeft de gasleidingnetbeheerder ruimte gevonden om hier flexibel mee om te gaan. Vijf vragen aan operationeel directeur Kees Mark.

 

Kees Mark

Hoe ging u tot voor kort met de werktijden om?

We hadden een heel strikt regime: op basis van een 38-urige werkweek werkte iedereen hier 7,6 uur per dag, met vaste pauzes. Dus starten om 8 uur ’s ochtends en stoppen om 6 minuten over 4 ‘s middags. Medewerkers waren daar heel punctueel in: om 6 minuten over 4 reden de auto’s het parkeerterrein af. Veel overwerk en ad hoc klussen hebben we niet, dus in deze manier van werken kon iedereen zich vinden. Medewerkers vonden het ook fijn: zo’n strikte indeling geeft ook vastigheid, duidelijkheid.

Wat staat er nog meer in het cao-akkoord van Noordgastransport?
• Looptijd van 1 juli 2020 tot 1 oktober 2021
• Loonsverhoging 2% + per 1 januari 2021 keuze tussen structureel 0,25% erbij óf eenmalige netto uitkering van €250
• Per 1 januari 2021 krijgen medewerkers de mogelijkheid om extra verlof te sparen;
• Als minimaal 80% van de medewerkers lid is van een vakbond, mogen zij de vakbondscontributie fiscaal vriendelijk aftrekken van hun brutoloon.

Wat hebt u nu in de cao afgesproken?

We hebben de begin- en eindtijd flexibeler gemaakt door een stamtijd in te voeren; tussen 9 uur en 15 uur verwachten we dat mensen aan het werk zijn. De rest van hun werktijd kunnen medewerkers zelf indelen. Het werk moet daarbij leidend zijn: het mag niet zo zijn dat er nu na 15 uur geen afspraken meer mogelijk zijn. Op de mensen die in ploegendienst werken heeft deze afspraak weinig effect, maar de mensen die in dagdienst werken, hebben hier profijt van.

Waarom hebt u gekozen voor meer flexibiliteit in het rooster?

We werken veel met contractors, die hebben vaak een werkdag van 8 uur. Daar groeit het dan al scheef tussen eigen en ingehuurd personeel. In deze coronatijd merken we dat medewerkers ook veel thuis kunnen doen, dat het helemaal niet noodzakelijk is om altijd op kantoor te zijn. Ik vind zo’n afspraak ook passen bij deze tijd. Het is de tweede keer dat ik het onderwerp heb ingebracht bij de cao-onderhandelingen, eerder ontstond er nog teveel discussie over. Nu maakt de afspraak deel uit van het totaalpakket, en het kost niks. Medewerkers kunnen, als ze dat willen, nog steeds vaste tijden aanhouden, maar ik verwacht dat mensen hun vrijheid meer gaan benutten.

Wat is het effect van deze afspraak in de praktijk?

Dat is door de coronacrisis niet zo makkelijk te zeggen. Veel mensen werken nu al vaker thuis, en dat brengt sowieso meer flexibiliteit met zich mee. Laatst kwam ik tegelijk met een collega binnen, terwijl die altijd veel eerder binnen is. ‘We werken nu toch flexibel’, zei hij toen ik hem ernaar vroeg. De afspraak geeft met name in het privéleven meer ruimte. Het zal overigens nog wel een generatie duren, voordat de flexibele tijden hier echt ingeburgerd raken. Bij de administratie zie ik de mensen nu nog steeds om 8 uur binnenkomen.

Welk advies hebt u voor andere werkgevers die de vaste werktijden willen loslaten?

Je moet je core business goed voor ogen houden; de interne en externe kwaliteit moet je kunnen blijven waarborgen. Als daar ruimte is, dan zijn mensen goed in staat om zelf verantwoordelijkheid te nemen. Dat vertrouwen moet je ze ook geven, dat vond ik best spannend. Als manager moet je risico’s beheersen en dat gaat vaak in regels of voorwaarden zitten, terwijl ik juist geen complexe regeling wilde met allerlei voorwaarden. Uiteindelijk heb ik bedacht: niemand gaat naar zijn werk om de kantjes er vanaf te lopen. Als je dat voor ogen houdt, kun je medewerkers met een relatief simpele regeling best wat vrijheid geven. Bij Noordgastransport pakt dit in ieder geval goed uit.

Deel dit artikel via: Deel dit artikel via Whatsapp Deel dit artikel via Twitter Deel dit artikel via Facebook Deel dit artikel via Linkedin Deel dit artikel via Mail
aanmelden