19 oktober 2020

Zo werkt de platformeconomie: 4 conclusies

De taxichauffeurs van Uber, de maaltijdbezorgers van Thuisbezorgd.nl en het horecapersoneel van Temper: ze maken allemaal deel uit van de platformeconomie. Platforms brengen op een nieuwe manier vraag en aanbod bij elkaar. Maar het ene platform is het andere niet: de verschillen tussen de bedrijven, de manier van werken, de werkenden en de werkomstandigheden zijn groot.

De SER zocht uit hoe het werkt in de platformeconomie. Dat leverde een verkenning op, waar ook AWVN aan meewerkte. Wij zetten de vier belangrijkste conclusies voor u op een rij.

1. De platformeconomie biedt kansen

Mensen komen relatief makkelijk aan werk via een platform, consumenten hebben meer keuze en bedrijven kunnen meer omzet maken.
Wat de SER zegt  Om de kansen van de platformeconomie beter te benutten, moet Nederland meer doen aan het ontwikkelen en implementeren van nieuwe technologieën. Daarvoor zijn meer durfkapitaal, meer passend opgeleid personeel en investeringen in digitale vaardigheden nodig. Werkgevers, werknemers, overheid en platformbedrijven moeten hierin samen optrekken.

2. Arbeidsrelatie van platformwerkers is vaak onduidelijk

De meeste werkplatforms zetten werkers als zzp’ers in, maar het is de vraag of dat altijd terecht is. De aard van de arbeidsrelatie is bepalend voor de geldigheid van cao’s en andere werknemersrechten, en dus van groot belang voor de positie van werkers.
Wat de SER zegt  Politiek, neem een besluit over de aard van de arbeidsrelatie van platformwerkers en verscherp het toezicht door de Belastingdienst en de Inspectie SZW op werk in platforms.

3. Een deel van de platforms biedt werkers geen eerlijk inkomen en sociale bescherming

Platformwerkers die op locatie werken, zoals chauffeurs en maaltijdbezorgers, hebben vaak weinig zekerheden, lage verdiensten en geen recht op sociale zekerheid zoals WW. Daarnaast kan het gebruik van algoritmen om het werk te verdelen en sturen, de autonomie en privacy van platformwerkers aantasten.
Wat de SER zegt  Laat Nederlandse en Europese wetgeving beter op elkaar aansluiten.

4. Voor nieuwe toetreders moeten zelfde regels gelden als voor andere bedrijven

Anders kunnen nieuwe toetreders, zoals platforms, de markt verstoren en kunnen oneerlijke concurrentie en ongewenste machtsposities ontstaan.
Wat de SER zegt  Nederlandse en Europese aanpak moeten zorgen voor een gelijk speelveld en voor rechtsbescherming van ondernemers en consumenten.

Wilt u meer weten over de platformeconomie? Bekijk dan hier de SER-verkenning Hoe werkt de platformeconomie

Deel dit artikel via: Deel dit artikel via Whatsapp Deel dit artikel via Twitter Deel dit artikel via Facebook Deel dit artikel via Linkedin Deel dit artikel via Mail
aanmelden