09 september 2022

Pensioenflits | Netto pensioen: ken de regeling binnen uw organisatie

In de Pensioenflits van 2 september 2022 besteedt pensioenadviseur Leon Mooijman aandacht aan het netto pensioen. Hij doet een oproep aan werkgevers om te controleren welke afspraken in 2015 zijn gemaakt voor werknemers die in aanmerking komen voor een netto pensioenregeling en om te inventariseren welke werknemers nu onder die regeling kunnen vallen.

Kijk deze Pensioenflits hier terug

Wat is netto pensioen?

Netto pensioen bestaat sinds 2015, toen de overheid het niet meer nodig vond om pensioenopbouw voor salarisdelen boven 100.000 euro fiscaal te faciliteren. Daarvoor is de netto pensioenregeling in de plaats gekomen. Deze levert deelnemers een klein fiscaal voordeel op: over het bedrag dat zij in deze regeling – vrijwillig – sparen wordt geen vermogensrendementsheffing geheven.

In 2015 zijn vrij massaal afspraken gemaakt over het wegvallen van pensioenopbouw voor salarisdelen boven 100.000 euro. Grosso modo ontvingen medewerkers voor het salaris boven deze grens een vergoeding ter grootte van de pensioenpremie. Ook zijn er toen nabestaandenpensioenen voor het salarisdeel boven 100.000 euro opgezet.

Houd onze agenda in de gaten voor de volgende aflevering van de Pensioenflits.
In Pensioenflits nemen de AWVN-pensioenexperts u op hoofdlijnen mee in de veranderingen binnen het pensioenstelsel en vertellen u hoe u zich hierop adequaat kunt voorbereiden. Elk webinar duurt ongeveer 30 minuten.
Geïnteresseerd in deelname? Stuur een mail naar Frederique Zeemans (f.zeemans@awvn.nl).

Hoe werkt een netto pensioenregeling?

Werkgever en werknemer stellen het vergoedingsniveau vast vanwege het wegvallen van pensioenopbouw boven 100.000 euro. Vaak houden ze daarbij rekening met het feit dat reguliere pensioenopbouw duurder wordt met het stijgen van de leeftijd.

Voor het deel dat op het ouderdomspensioen betrekking heeft, stelt de werkgever de werknemer in staat dit bedrag te sparen in een netto pensioen, mits er werkelijk een regeling is opgezet. Het op de pensioendatum gespaarde bedrag moet in een levenslange pensioenuitkering worden ondergebracht. Deze uitkering is onbelast, aangezien over de vergoeding al loonbelasting is geheven.

Veelal zetten werkgevers een regeling voor nabestaandenpensioen op voor het salarisdeel boven 100.000 euro. Dit gebeurt in de vorm een eenmalige uitkering bij overlijden of een levenslange uitkering.

Netto pensioen en de Wet toekomst pensioenen

De veranderingen die met de komst van de Wet toekomst pensioenen zijn aangekondigd aangaande het netto pensioen zijn beperkt. De regeling wordt wel ingepast in de nieuwe pensioenwetgeving.

Netto pensioen: wat kunt u nu doen?

Check de afspraken uit 2015 nog eens goed. Hoe zijn ze gemaakt en wie is verantwoordelijk en beheert deze regeling binnen de onderneming? Welke regelingen zijn er, hoeveel mensen doen er aan mee? Communiceer met de groep betrokkenen.

Check ook de groep medewerkers die over het grensbedrag zijn
gegroeid met hun salaris. Wat zijn de afspraken voor nieuwe medewerkers met een salaris hoger dan 114.000 euro?

Bekijk hier deze aflevering van Pensioenflits waarin Leon Mooijman meer vertelt over het netto pensioen:

Deel dit artikel via: Deel dit artikel via Whatsapp Deel dit artikel via Twitter Deel dit artikel via Facebook Deel dit artikel via Linkedin Deel dit artikel via Mail
aanmelden