Praktijkvoorbeeld AWVN-jaarcongres 2017

NVRD maakt werk van circulair door samen te werken

Samenwerken en verbinden staan centraal in de vlucht naar voren die de Koninklijke Vereniging voor Afval- en Reinigingsmanagement (NVRD) wil maken in de transitie naar een circulaire economie. Evelien Mertens en Anneloes Voorberg voeren er het project ‘Wij maken werk van circulair’ uit, waarvan het realiseren van een 100 procent circulaire minicontainer een onderdeel is.

Om zo’n innovatief project te kunnen uitvoeren, is het volgens hen van belang om: 1. te weten waar je als organisatie vandaan komt; 2. een duidelijk doel voor ogen te hebben; 3. te beseffen dat je daar anderen voor nodig hebt; en 4. om fouten te durven maken.
De NVRD werd in 1907 opgericht door negentien reinigingsdirecteuren, die onder het genot van een sigaar bij elkaar kwamen om van elkaar te leren. Toen waren de straten nog een puinhoop, vol met ratten. Inmiddels zijn de straten allang schoon en is de NVRD een landelijk netwerk waar iedereen die iets met publieke afvalinzameling heeft, bij is aangesloten. “Die ontwikkeling leert ons dat we ambitieuze doelen mogen stellen en hoe belangrijk samenwerking is om die te bereiken”, zegt Mertens.

De keten
Het doel is duidelijk: via het project de vraag naar gerecycled materiaal bevorderen. Mertens: “Die vraag komt er alleen als wij, als partij aan het eind van de keten, gaan vragen om circulaire producten om te gebruiken in onze dagelijkse routine van afvalinzameling.” Voorberg: “Zonder samenwerking in die keten zal het ook nooit lukken zo’n circulaire container te maken.” De NVRD organiseerde een marktdag met recyclers, producenten en leveranciers, die veel energie voor het project opleverde.

Fouten maken
Terugkijkend hadden Mertens en Voorberg de recyclers liever nog eerder bij het project betrokken. Ook hebben ze nog niet alle gemeenten en afvalinzamelaars bereid gevonden de containers te gaan inkopen. “Zeker in zo’n innovatief project als dit is het een must dat je vertrouwen en ruimte vanuit de eigen organisatie krijgt. Onze directeur benadrukt gelukkig: durf fouten te maken, anders kom je nooit verder.”


Praktijkvoorbeeld verbonden/De organisatie van de toekomst • Tekst: Marloes Hooimeijer, beeld (vuilcontainer): Martin Waalboer • oktober/november 2017

Deel dit artikel via: Deel dit artikel via Whatsapp Deel dit artikel via Twitter Deel dit artikel via Facebook Deel dit artikel via Linkedin Deel dit artikel via Mail
aanmelden