10 september 2020

UWV versoepelt toekenning voorzieningen voor thuiswerken

Wie voor z’n werk afhankelijk is van een voorziening (bijvoorbeeld een brailleleesregel), kan hiervoor een vergoeding aanvragen bij UWV. Nu de overheid vanwege corona zoveel mogelijk thuiswerken adviseert, is de uitvoering rond voorzieningen voor thuiswerken verruimd, zo meldt het uitvoeringsorgaan.

UWV kent voorzieningen toe aan werknemers met een structureel functionele beperking (een ziekte of handicap die belemmert bij het werk) om hun te ondersteunen bij de uitvoering van hun werk. Samen met de klant kijkt UWV welke voorziening nodig is.

Coronacrisis zorgt voor verruiming toekenning voorzieningen voor thuiswerken
Doordat thuiswerken door het coronavirus voor veel medewerkers de norm is geworden, verruimt UWV de toekenning van voorzieningen.
Soms zijn voorzieningen van de werkplek naar de thuiswerkplek te verplaatsen. Als dit niet het geval is, kan de klant een aanvraag doen voor een tweede voorziening voor thuiswerken, zoals een extra brailleleesregel die te kwetsbaar is om mee te nemen. Voorheen kon dit alleen wanneer er een individuele medische noodzaak was om thuis te werken.

De opgedane ervaringen met verruimde inzet van voorzieningen voor de thuiswerken tijdens corona zal UWV in overleg met het ministerie van SZW benutten voor ondersteuning van thuiswerken in de toekomst.

Werkplekaanpassingen die iedereen nodig heeft, vallen onder de arbo-verantwoordelijkheid van de werkgever.

Vragen? Meer weten? Neemt u dan contact op met Jan Mathies (mathies@awvn.nl).

Deel dit artikel via: Deel dit artikel via Whatsapp Deel dit artikel via Twitter Deel dit artikel via Facebook Deel dit artikel via Linkedin Deel dit artikel via Mail
aanmelden