26 oktober 2022

Extra verhoging van de Werkkostenregeling

De Werkkostenregeling ondergaat enige aanpassingen: een kleine structurele verhoging vanaf 1 januari 2023, plus een eenmalige verruiming voor 2023.

 

Door de toegenomen inflatie zijn de vergoedingen en verstrekkingen aan werknemers hoger, terwijl de loonsom (en daarmee de vrije ruimte in de Werkkostenregeling) met minder is toegenomen. Daardoor is de vrije ruimte niet altijd meer toereikend om de gebruikelijke vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen te handhaven – zonder dat sprake is van eindheffing van 80% bij de werkgever.

Om werkgevers tegemoet te komen, was met Prinsjesdag al voorgesteld om de vrije ruimte over de eerste € 400.000 van de fiscale loonsom structureel te verhogen met 0,22%-punt van 1,7% naar 1,92%.
Reken u echter niet rijk: deze verhoging levert structureel € 880 extra vrije ruimte op.

De Tweede Kamer heeft inmiddels een tweetal moties aangenomen waarin wordt opgeroepen om de vrije ruimte in de Werkkostenregeling verder te verruimen. Het kabinet neemt de moties over, in die zin dat de vrije ruimte voor het jaar 2023 eenmalig wordt verruimd tot 3% over de eerste € 400.000 van de loonsom.

Schema vrije ruimte in de WKR in 2022, 2023 en 2024

Kalenderjaar 2022 2023 2024
Vrije ruimte tot € 400.000 van de fiscale loonsom 1,70% 3,00% 1,92%
Vrije ruimte boven de €400.000 van de fiscale loonsom 1,18% 1,18% 1,18%
Deel dit artikel via: Deel dit artikel via Whatsapp Deel dit artikel via Twitter Deel dit artikel via Facebook Deel dit artikel via Linkedin Deel dit artikel via Mail
aanmelden