Organisatieverandering bij Amarant Groep: inzet ‘krachtige teams’

Amarant Groep, een Brabantse zorginstelling, voerde al een organisatieverandering door vóór de invoering van de nieuwe zorgwet in 2015. Om dezelfde of nog betere zorg te kunnen bieden met minder geld, was het noodzakelijk om met ‘krachtige teams’ te gaan werken. De zorgprofessionals leerden om in samenspraak met de cliënt en diens familie af te spreken, welke wensen en middelen nodig zijn. Deze geformeerde ‘krachtige teams’ bleken veel beter in staat zelf gestelde doelen te halen binnen de afgesproken budgetten.

Vanaf de start van het veranderingsproces zijn de werknemers meegenomen in het idee van ‘krachtige teams’ die in samenspraak met de cliënt diens familie doelen kunnen stellen en de zorg daarnaar kunnen inrichten. Deze teams hebben de vrijheid om de zorg in te richten zoals dit hun goeddunkt. Wel is er de noodzaak om binnen de kaders te blijven die de financiers (zorgverzekeraars, gemeenten en de zorginstelling) stellen.

Managers kregen een andere rol. Ze functioneren nu als coaches die zorgen dat de kennis en kunde op de werkvloer zo efficiënt mogelijk wordt ingezet.
De werknemers voelen zich na de transitie veel verantwoordelijker voor het functioneren van hun eigen team, zijn flexibeler inzetbaar en stellen vaak hogere doelen. Doelen die de directie vooraf niet voor mogelijk had gehouden.

Bestuurder Bindels roemt de vakinhoudelijke en professionele werkwijze van AWVN: “De expertise van AWVN – niet alleen als het gaat om organisatieverandering in het algemeen, maar ook om ontwikkelingen in en buiten de zorg – fungeerde als spiegel waar we onze plannen aan konden toetsen. Dat is een meerwaarde.”

Krachtige teams organiseren de zorg zelf

Over Amarant Groep en de inzet van AWVN

Over Amarant Groep
De Amarant Groep biedt ondersteuning, zorg en behandeling aan mensen met een beperking in iedere levensfase, variërend van lichte ondersteuning aan huis tot zeer intensieve specialistische zorg. Daarnaast biedt de Amarant Groep kansen en mogelijkheden op het gebied van vrije tijd, dagbesteding, opleiding en werk.

AWVN-inzet
AWVN heeft geholpen het veranderingsproces in goede banen te leiden en tevens een brugfunctie vervuld in de dialoog met de vakorganisaties.
Het ging o.a.om onderhandelen met de vakbonden over een nieuw sociaal plan, dat twee keer werd verlengd en daarna uitmondde in een mobiliteitsplan. Dit mobiliteitsplan richt zich op de ontwikkeling van de medewerkers, zij worden bijvoorbeeld via een arbeidsmarktscan geïnformeerd over hun mogelijkheden.

Deel dit artikel via: Deel dit artikel via Whatsapp Deel dit artikel via Twitter Deel dit artikel via Facebook Deel dit artikel via Linkedin Deel dit artikel via Mail
aanmelden