14 februari 2022

Handelsverdrag EU-VK: toch exclusieve werking ziektekosten

Het sociale zekerheidsprotocol in het handelsverdrag EU-VK heeft wél exclusieve werking voor ziektekosten. Dubbele verzekering is dus niet aan de orde, er is geen noodzaak om een extra particuliere ziektekostenverzekering af te sluiten.

 

Er is enige ruis geweest over het handelsverdrag EU-VK – met name over het feit dat het sociale zekerheidsprotocol geen exclusieve werking voor ziektekosten zou hebben. Met als gevolg dat er dubbele wetgeving van toepassing wordt.

Dat zou betekenen dat, ondanks een afgegeven detacheringsverklaring voor tijdelijke tewerkstelling van een Nederlandse werknemer in het VK, die Nederlandse werknemer toch moet deelnemen aan de National Health Insurance in het VK en/of dat voor deze werknemer een afzonderlijke particuliere ziektekostenverzekering moet worden afgesloten. In de omgekeerde situatie zou dit betekenen dat een vanuit het VK gedetacheerde werknemer in Nederland afzonderlijk verzekerd moet worden voor de Nederlandse Zorgverzekeringswet (Zwv) en Wet Langdurige Zorg (WLZ), en derhalve een particuliere ziektekostenverzekering moet afsluiten en hiervoor een nominale premie moet betalen.

AWVN heeft deze interpretatie van het handelsverdrag becommentarieerd en aangegeven dat de tekst ervan hiertoe helemaal geen aanleiding toe geeft. Deze interpretatie is door AWVN ook besproken met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Inmiddels is duidelijk geworden dat het sociale zekerheidsprotocol wél exclusieve werking heeft en dubbele verzekering dus niet aan de orde is. Nieuwsbrief loonheffingen 2022 van de Belastingdienst, uitgave 3 van 2 februari 2022, maakt melding van de Wet Langdurige Zorg onder de materiële werkingssfeer van de Handels- en Samenwerkingsovereenkomst tussen de EU en het VK (HSO) vallen. De aanwijsregels van de HSO zijn en blijven dus van toepassing op alle volksverzekeringen. Voor de zorg die onder de WLZ valt, hoeft daarom geen aanvullende verzekering afgesloten te worden.

Deel dit artikel via: Deel dit artikel via Whatsapp Deel dit artikel via Twitter Deel dit artikel via Facebook Deel dit artikel via Linkedin Deel dit artikel via Mail
aanmelden