04 januari 2021

Geen EU-inreisverbod voor Britse grensarbeiders

Onderdanen van het Verenigd Koninkrijk worden sinds 1 januari 2021 als derdelanders beschouwd. Daardoor kunnen zij ook te maken krijgen met de meer restrictieve voorwaarden voor derdelanders om Nederland binnen te komen in verband met het coronavirus. Deze beperkingen gelden echter niet voor grensarbeiders uit het Verenigd Koninkrijk die onder de uittredingsakte vallen die de Europese Unie (EU) en het Verenigd Koninkrijk (VK) hebben afgesloten op 12 november 2019. Deze grensarbeiders hebben op basis van de uittredingsakte dezelfde rechten als EU-onderdanen. Net als EU-onderdanen mogen zij zonder test en zonder de verplichting om in quarantaine te gaan in Nederland werken.

De Rijksoverheid spreekt op haar website over een EU-inreisverbod voor reizigers uit het Verenigd Koninkrijk. Deze mededeling is echter te algemeen geformuleerd. Er wordt geen aandacht besteed aan de afspraken die gemaakt zijn in de uittredingsakte tussen de EU en het VK, zoals hiervoor weergegeven.

Bewijs grensarbeid
Bij binnenkomst in Nederland moeten de onderdanen van het VK de toegang kiezen voor ‘derdelanders’, niet EU-onderdanen. Het kan zijn dat bij een eventuele controle navraag wordt gedaan naar de reden van binnenkomst en het verblijf in Nederland. In dat geval moeten zij aangeven als grensarbeider in Nederland te komen werken. Aangezien in veel gevallen het document grensarbeid nog niet is afgegeven door de IND, wordt geadviseerd een kopie van de aanvraag, dan wel een ontvangstbevestiging van de aanvraag, in hardcopy mee te nemen.

Aanvraag document grensarbeid nog tot 1 juli 2021
Het document grensarbeid kan nog 6 maanden na 1 januari 2021 worden aangevraagd. Om als grensarbeider te kwalificeren moet men aantonen als zodanig reeds actief zijn geweest in Nederland vóór 1 januari 2021.

Deel dit artikel via: Deel dit artikel via Whatsapp Deel dit artikel via Twitter Deel dit artikel via Facebook Deel dit artikel via Linkedin Deel dit artikel via Mail
aanmelden