Ziggo kan door uniformering in contracten met SW-organisaties het project eenvoudiger landelijk uitrollen

Kijk naar wat je in huis hebt
Ziggo is een telecombedrijf met 4.500 medewerkers. MVO hoort volgens Ziggo bij moderne bedrijfsvoering. Daarnaast krijgt Ziggo de vraag vanuit diverse stakeholders – klanten, media, aandeelhouders en politiek – om verantwoordelijkheid te nemen.

Ziggo heeft meerdere initiatieven op het gebied van MVO. Zo is er ‘the working class’ waar mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een plaats krijgen, en reikt Ziggo jaarlijks een prijs voor ‘Open Samenleving’ uit. Ook neemt Ziggo sinds 2014 deel aan het project ‘Samenwerken & verbinden’ van de WENb.

In 2013 is Ziggo gestart met SW-medewerkers, toen bleek dat een bepaald onderdeel van het monteurswerk bleef liggen. Dit project is zo succesvol, dat het nu ook landelijk wordt uitgerold.

Paul van Lith, partner manager technical services: “Er is bij HR en inkoop een business case gemaakt. We zagen daarbij dat de afsluitingen vaak werden belegd bij externe aannemers, daar hangt natuurlijk een prijskaartje aan. Door het op deze manier te organiseren, kunnen we onder de streep goedkoper uit zijn. Per individuele aansluiting scheelt het zo’n € 5 in vergelijking met andere partijen. Het is gesubsidieerde arbeid, maar wel productieve arbeid. Het zijn over het algemeen mensen die prima functioneren, die wel een randje hebben in die zin dat ze begeleiding nodig hebben van een coach, maar verder helemaal goed functioneren”.

Compensation&Benefits Manager Ziggo Hans Bijl: “Kijk wat je in huis hebt. Je kunt het wiel opnieuw uitvinden, maar in dit geval was er een manager op lokaal niveau die dacht: ‘dit zou iets moois kunnen worden’. Los van wetgeving en werkgroepen. Dit soort initiatieven moet je omarmen, dan komt het echt van de grond binnen je bedrijf!”

 Lokaal initiatief
Ziggo creëert werkplekken voor mensen met een arbeidsbeperking door functiecreatie voor de functie van mechanisch onderhoudsmedewerker (monteur). Hans Bijl: “Het is echt een lokaal initiatief geweest in de regio Eindhoven. Daar werkte een manager die zag dat bepaalde taken van monteurs bleven liggen, voornamelijk het afsluiten van aansluitingen van mensen die geen klant meer willen zijn. Daardoor liepen we achterstanden op en dat kost geld. Die manager dacht: “als ik hier een aparte functie van maak met een afgebakend takenpakket, dan kan dat een mooie functie zijn voor mensen uit de SW-doelgroep”.

Ziggo heeft grondig onderzoek gedaan naar de haalbaarheid van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt op deze functie. Ziggo onderzocht de haalbaarheid van het afsplitsen van werkzaamheden en creëren van een nieuw takenpakket. En ze bracht de benodigde kennis, kunde en vaardigheden en geschiktheid in kaart voor mensen uit de doelgroep. De taken bleken inderdaad geschikt voor mensen uit de SW-doelgroep, hier zijn zelfstandige functies/takenpakketten van gemaakt.

Het werk als mechanisch onderhoudsmedewerker is eenvoudig, maar niet simpel. Tempo maken, bukken, zelfstandig werken, beheersing van de Nederlandse taal en de juiste stappen kunnen zetten, dat zijn belangrijke vaardigheden. Het werk is flexibel, parttime uit te voeren, waarbij Ziggo van de werknemer verwacht dat hij tenminste zes uur per dag werkt. De criteria voor een kandidaat zijn verder: LBO+ niveau, affiniteit met techniek, zelfstandig kunnen werken, vaardig in Excel, in het bezit van rijbewijs B.
De vacature wordt uitgezet bij de SW-organisaties die zijn aangesloten bij het Locus-netwerk. Zij zoeken passende kandidaten voor de werkzaamheden.

Het SW-bedrijf is in eerste instantie verantwoordelijk voor de begeleiding van de werknemer en zorgt ervoor dat de leidinggevende goed weet met wat voor persoon hij te maken krijgt. Verder kan de leidinggevende een training volgen voor de te geven begeleiding.

Landelijke uitrol dankzij uniforme contracten
Ziggo heeft na de invoering van de Participatiewet gekeken hoe het project rondom functiecreatie landelijk uit te rollen. Na het opmaken van een business case bleek dit inderdaad mogelijk. De functie is op dat moment ook uitgebreid; eerst ging het alleen om de grijze kastjes, maar nu zijn er ook ondersteunende rollen op technische locaties, op bijvoorbeeld planning. De uniforme contracten met Locus maken een landelijke uitrol eenvoudiger.

Via het WENb-project kwam Ziggo in contact met Locus, het netwerk voor bedrijven, gemeenten en SW-organisaties. Locus heeft Ziggo in contact gebracht met verschillende SW-organisaties door het land heen, waardoor een landelijke uitrol realiseerbaar was. Hans Bijl: “Locus heeft een belangrijke rol als makelaar: zij hebben hun adressen en contacten. Het is fijn dat wij van dat netwerk gebruik kunnen maken.” Vervolgens is in goed overleg met HRM een uniforme contractvorm opgesteld met Locus, zodat voor elk SW-bedrijf helder is hoe Ziggo werkt en hoe Ziggo van betekenis kan zijn voor SW-organisaties.

Hans Bijl: “Een aantal collega’s is in gesprek gegaan met Locus en een delegatie van SW-bedrijven. De standpunten lagen in eerste instantie ver uit elkaar, maar we zijn tot acceptabele oplossingen gekomen. Er was wel een dilemma, in principe is het SW-bedrijf een leverancier van werknemers, voor de werkgever net als andere reguliere leveranciers. Het gaat om een baan met een werkpakket dat past bij dit type werknemers en waarvoor je de beste man of vrouw zoekt. Het bleek dat SW-bedrijven nog niet toe zijn aan dergelijke reguliere contracten, dus hebben we de contracten gericht op deze specifieke situatie.”

“De financiële afspraken zijn zoveel mogelijk geüniformeerd en we hebben een informatiedocument gemaakt, waarin we duidelijk verwoorden welke verwachtingen we van het SW-bedrijf als leverancier hebben. Bijvoorbeeld in termen van vervanging: als iemand uitvalt, moet er altijd een soort schaduwmedewerker zijn wij die gemakkelijk op zo’n plek kunnen plaatsen en die van tevoren alvast een keer meekijkt. Dat is de wat zachtere, menselijke kant. Ook hebben we aangepaste afspraken gemaakt voor aansprakelijkheid rond privacygegevens van klanten.”

“In het kader van de fusie met UPC krijgen we eigenlijk een nieuw bedrijf, waarbij ons motto is: ‘iedereen telt mee’. Het past bij onze klantenkring, die diversiteit. Dat zit in onze genen. De eerstvolgende doelstelling is om het project grijze kastjes echt landelijk uit te rollen, niet alleen voor Ziggo maar ook het UPC-gebied erbij.”

 

Gepubliceerd 2015/2016

Deel dit artikel via: Deel dit artikel via Whatsapp Deel dit artikel via Twitter Deel dit artikel via Facebook Deel dit artikel via Linkedin Deel dit artikel via Mail
aanmelden