Yacht vergroot haar gastvrijheid op diverse vestigingen door de inzet van arbeidsbeperkten

Gastvrijheid als mogelijkheid
Yacht is een Nederlands detachering-, werving- en selectiebureau met 3.100 medewerkers en maakt deel uit van de Randstad Groep. Yacht richt zich op de bemiddeling van hoogopgeleide en specialistische arbeidskrachten, en is actief op het gebied van inclusief ondernemen.

Michel Verdoold, HR-directeur Yacht: “We willen als organisatie een afspiegeling zijn van de samenleving, met verschillende typen mensen, dat maakt de organisatie menselijk. Het is onze manier om maatschappelijk betrokken te werken, als organisatie maar ook vanuit de individuele medewerkers.”

Yacht wilde graag meer vorm geven aan de kernwaarde gastvrijheid. In overleg met alle stakeholders is besloten om een nieuwe functie te creëren van gastvrouw. Het project is met 15 plaatsingen en goede ervaringen een succes.

Aan de slag
Yacht creëert functies voor mensen met een arbeidsbeperking. Het bedrijf heeft binnen drie maanden tijd 15 plekken voor de functie van gastvrouw/-heer vervuld op 8 verschillende Yacht-vestigingen, verspreid over het land.

Het creëren van nieuwe functies verloopt bij Yacht als volgt. Eerst informeert Yacht stakeholders over de nieuwe functie. Vervolgens stelt Randstad Participatie een generiek profiel op. Yacht betrekt hierbij de eindverantwoordelijken van elke locatie om aanvullingen te doen (onder andere voor wat betreft competenties, infrastructuur, etc.) en voor de interne begeleiding en een periodieke evaluatie.
Op basis van enquêtes, een interview met directie, locatiebezoek, etc. volgt een maatwerkadvies per locatie.

Randstad Participatie zorgt voor de werving en selectie. De leidinggevenden hebben bij het selectieproces een belangrijke rol voor hun eigen vestigingen en voeren na een voorselectie door Randstad Participatie als adviseur gesprekken met de kandidaten.

Yacht werkt nieuwe werknemers in: “We hebben een gastvrijheidstraining georganiseerd voor alle nieuwe werknemers, zodat zij het vak gastvrijheid goed kunnen begrijpen. De gastvrouwen moeten zich bijvoorbeeld voorbereiden: weet wie je kan verwachten, zodat je de gast(en) bij hun naam welkom kan heten en direct kan doorverwijzen. In de evaluatie zagen we dat de trainingsdag succesvol was geweest. Niet alleen de inhoud ervan werd goed beoordeeld, ook waardeerden de nieuwe werknemers het samen trainen zeer. Ze zitten in dezelfde situatie en zijn vanuit vorig werk meestal gewend dat zij de enige zijn met een arbeidsbeperking. Nu zaten ze met 15 gelijkgestemden in dezelfde ruimte.

Op dezelfde dag dat de nieuwe werknemers een gastvrijheidstraining kregen, hebben de leidinggevenden een training gekregen over zaken als: wat komt er op je pad, hoeveel tijd kost de begeleiding, hoe ga je met bepaalde zaken om?
Tijdens het inwerken van de nieuwe werknemers verfijnt HR de infrastructuur, zoals de interne organisatie en de inrichting van de ontvangstruimte.

“We hebben dit hele veranderproces – van onze kernwaarden tot aan de plaatsing van de kandidaten – in een relatief korte periode gerealiseerd. In december zaten we aan de tekentafel en halverwege maart stond de nieuwe organisatie. Het hele proces met Randstad Participatie, het invullen van de posities, duurde zelfs maar één maand. Doordat Randstad Participatie zo’n groot netwerk heeft, is zij heel snel in staat geweest om kandidaten te enthousiasmeren en te plaatsen. Als we daar geen externe hulp bij hadden gehad, had dit veel langer geduurd.

Eenmaal binnen, voelen de nieuwe werknemers zich snel op hun gemak, omdat Randstad Participatie de werkplek goed geïnventariseerd heeft. Ook heeft Randstad Participatie de begeleiding voor de inwerkperiode op zich genomen. Op basis van de ervaringen tot nu toe kan ik zeggen dat we echt content zijn met de uitkomsten en hoe alles nu loopt.”

Waardevolle ontmoetingen
Yacht vergroot haar gastvrijheid op diverse vestigingen door de inzet van mensen met een arbeidsbeperking . Michel Verdoold zegt hierover: “In december 2014 hebben wij onze kernwaarden opnieuw gedefinieerd. Een van die kernwaarden is gastvrijheid, wij willen dat onze kantoren gastvrij zijn. We willen waardevolle ontmoetingen arrangeren, dus de gastvrijheid van Yacht moet voor bezoekers memorabel zijn, het moet hen iets bijzonders geven. Dat kan door de (fysieke) inrichting mooier te maken, maar ook door een persoonlijke, gastvrije ontvangst. Dat vraagt om gastvrouwen en –heren. Die gastvrouwfunctie moesten we creëren. Voor de personele invulling kwamen we snel uit bij mensen met een arbeidsbeperking. Randstad Participatie bevestigde ons beeld en zo zijn we hier uitgekomen.”

Op de vraag waarom de doelgroep zo geschikt is voor deze functie, zegt Verdoold: “Je ziet vaak dat mensen die bijvoorbeeld een fysieke handicap hebben, op dit gebied juist een extra stap kunnen zetten. Juist deze doelgroep kan de functie van gastheer/-vrouw ultiem vormgeven en verbinding maken met de bezoeker. Dat is ideaal, want zij zijn nu het gezicht van Yacht-locaties. Ik kan het niet zo concreet omschrijven, maar wij hebben het gevoel dat het empathisch vermogen van deze doelgroep hoger is. Misschien zijn ze zich door hun beperking bewuster van hun omgeving en beter in staat zijn om mensen op hun gemak te stellen. Ze voelen heel goed aan waar de ander behoefte aan heeft.”

 

Gepubliceerd 2015/2016

Deel dit artikel via: Deel dit artikel via Whatsapp Deel dit artikel via Twitter Deel dit artikel via Facebook Deel dit artikel via Linkedin Deel dit artikel via Mail
aanmelden