WENB zet een kwalitief hoogwaardig programma neer voor haar leden door de inhuur van externe deskundigen

Samen sterk
Werkgeversvereniging WENB is de werkgeversvereniging voor de Energie-, Kabel & Telecom- en Afval & Milieubedrijven. Vanuit de vijf verschillende sectoren zijn in totaal zo’n zestig bedrijven aangesloten. Aangezien de meeste van deze bedrijven voormalige overheidsorganisaties zijn en zich nog steeds bevinden in het publieke domein, hebben zij een sterke verbinding met publieke partijen.

In de (sectorale) cao’s is onder andere opgenomen dat zij diversiteit in het personeelsbestand als doel hebben. Samen met de WWB (werkgeversvereniging voor waterbedrijven) heeft de WENB geïnvesteerd in een sectorale aanpak om inclusief werkgeverschap in te vullen. Zij ontwikkelden eind 2012 het programma Samenwerken & Verbinden. Dit project heeft als doel om leden te ondersteunen in de realisatie van werkplekken voor mensen met een arbeidsbeperking.

Begin 2014 is Samenwerken & Verbinden gestart met 16 deelnemende bedrijven. Het plan van aanpak van al deze bedrijven is inmiddels geaccordeerd op directieniveau en er zijn (tot april 2015) 80 plaatsingen gerealiseerd (doel eind 2015: 150). Na het succes van het eerste programma, is afgelopen zomer een nieuwe groep bedrijven begonnen met de dienstverlening.

Iko Kakes, Programmamanager Samenwerken & Verbinden, heeft als ambitie om het aantal deelnemende bedrijven te verdubbelen: van 16 naar 30. Tijdens het congres op 11 maart 2015 nam de WENB in aanwezigheid van staatssecretaris Klijnsma de AWVN-trofee voor inclusief ondernemen in ontvangst. Dit moment greep de WENB aan als startmoment voor uitbreiding van de dienstverlening naar álle leden van de WENB en met een jaar te verlengen.

Inhoudelijk programma
De opening van het programma ‘Samenwerken & Verbinden’ bestond uit een seminar met informatie over de doelgroep van de Participatiewet. Om goed bij de behoefte van de aangemelde bedrijven aan te kunnen sluiten, is vervolgens door TNO een nulmeting gedaan naar de ambities van de bedrijven. Hieruit bleek dat zij verschillende behoeften hadden. Daarnaast verschilden de vertrekpunten zeer: de een was al lang bezig met het plaatsen van medewerkers uit de doelgroep, de ander wist nog niet precies wat de Participatiewet voor werkgevers betekent.

Op basis van de verschillende ondersteuningsbehoeften zijn vervolgens zes producten en diensten ontwikkeld en aangeboden als inhoud van het programma. De uitvoering van het programma omvatte achtereenvolgens:
•  Voorlichting over zaken als wet- en regelgeving, subsidies, hulp bij het uitrekenen van het quotum.
• Een training over de methodiek van functiecreatie. Tijdens deze workshop lag de nadruk op een positieve business case en het fundamenteel anders inrichten van functies.
• Een handleiding en training over hoe je als opdrachtgever in het inkoop- en aanbestedingsproces ruimte voor de doelgroep kunt creëren.
• Optimale ondersteuning om een plan van aanpak op te stellen. Locus is hierbij ingezet als makelaar tussen bedrijven en de doelgroep. De deelnemende bedrijven hadden de mogelijkheid om elk 25 uur individuele begeleiding in te zetten bij de analyse en het plan van aanpak.

In totaal zijn er zo’n vijf werkgroepbijeenkomsten georganiseerd waarbij alle vertegenwoordigers van bedrijven de mogelijkheid kregen om met anderen in contact te komen en kennis uit te wisselen. De gebruikte documenten en presentaties zijn allemaal toegankelijk voor leden en niet-leden op de website van de WENb: http://www.wenb.nl/wenb/projecten/samenwerken/bibliotheek/pages/default….

De kennis en ervaring die de WENB heeft opgedaan, worden nu in workshops, trainingen en seminars gedeeld door bijvoorbeeld UWV en De Normaalste Zaak.

Inzet van deskundigheid
WENB zet een kwalitatief hoogwaardig programma neer voor haar leden door externe deskundigen in te huren. Iko Kakes benadrukt het belang hiervan bij het organiseren van een programma als S&V. Zijn tip: zorg dat je de juiste deskundigheid aan tafel haalt. “Wij zijn een van de weinige sectoren die dit doen, we moesten dus veel nieuw ontwikkelen. Het is een onderwerp waar we zelf weinig verstand van hadden.

Voor de workshop functiecreatie is de expertise van Disworks bijvoorbeeld ingeschakeld en de workshop Social return is door Interpactum verzorgd. Locus speelde een belangrijke makelaarsrol in het verbinden van de bedrijven aan ondersteunende instanties zoals werkgeversvereniging AWVN, netwerk De Normaalste Zaak, USG restart, SW-bedrijven en Randstad. Deelnemende bedrijven kregen veel ruimte voor individuele begeleiding op de specifieke zaken waar zij behoefte aan hadden.

Ook is externe deskundigheid ingezet op het gebied van communicatie. Communicatie is belangrijk bij het vieren van successen en voor het creëren van draagvlak, aldus Iko Kakes. Daarom werd halverwege het project een extern communicatiebureau ingehuurd. Iko: “Succes werkt stimulerend, maar dan moeten mensen wel weten dat je succes hebt. Het uitdragen en formuleren van wat succesvol is en wat niet, is heel belangrijk geweest.

 

Gepubliceerd 2015/2016

Deel dit artikel via: Deel dit artikel via Whatsapp Deel dit artikel via Twitter Deel dit artikel via Facebook Deel dit artikel via Linkedin Deel dit artikel via Mail
aanmelden