SIGHT Landscaping krijgt meer opdrachten door de samenwerking met SW-bedrijven

Samen sterk
SIGHT Landscaping is een landelijk werkend groenbedrijf met 240 mensen in dienst. In het hoogseizoen komen daar door uitzendwerkovereenkomsten en samenwerkingsverbanden met SW-bedrijven nog ongeveer 250 tijdelijke krachten bij.

SIGHT Landscaping is in staat om ook het hele jaar door arbeidsplaatsen te bieden aan 30 tot 40 SW-medewerkers vanwege openbare bestekken van overheidsopdrachtgevers, waarin sroi-clausules (social return on investment) zijn opgenomen. Regiodirecteur Henk Vrijhof, zowel operationeel als financieel regiodirecteur van de vestigingen Harderwijk, Eelde, Diepenveen en Duiven: “Het ‘handenwerk’ in de groenvoorziening is daarvoor geschikt. SW-medewerkers werken naast onze vakbekwame groenvoorzieners.”

Vijf jaar geleden was het bedrijf nog niet zover. “Die bestekken van overheid en semi-overheden met sroi zijn een jaar of vijf geleden gestart en nu in een stroomversnelling gekomen. Daar vloeit automatisch uit voort dat wij daarin meegaan.” De voorgeschreven percentages social return kunnen per geval verschillen. “Vaak vijf of tien procent, maar wij doen nu bijvoorbeeld een bestek bij gemeente Noordwest-Veluwe van 30 procent.”

Vrijhof heeft goede ervaringen met mensen vanuit de SW. Vijf jaar geleden werd daar nog anders tegenaan gekeken. “Maar de doelgroep is gewoon onderdeel van ons bedrijf geworden. Dat was een proces van langzaam invoeren. We zien dat het positief werkt.”

De andere kant is het commerciële voordeel voor het bedrijf. “Het geeft óns kansen om een ander soort opdrachten binnen te halen. Dat speelt natuurlijk ook mee. Wij moeten wel. De samenwerking met de SW maakt ons samen sterk. We hebben een gezamenlijk doel om het SW-bedrijf én ons bedrijf én deze mensen continuïteit te geven in werkzaamheden en ontwikkeling.”

Dertig procent social return is haalbaar
SIGHT Landscaping maakt gebruik van functiecreatie op groepsniveau. Ze huurt SW’ers in via detachering vanuit SW-bedrijven, maar ook in bepaalde payrollconstructies. De mensen uit de doelgroep doen dezelfde werkzaamheden als vaste werknemers, alleen met iets meer begeleiding. Vrijhof: “Wij kunnen deze mensen sterk motiveren. Bij ons kunnen zij zich ontwikkelen, wij bieden een aantrekkelijke werkomgeving.”

De aanbesteding vanuit de gemeente Nijkerk bevat een social-returneis van 30 procent. Een groep van tien geselecteerde deelnemers uit de bijstand krijgt een opleiding beroepsbegeleidende leerweg (BBL) Werken in het Groen. Helicon bedrijfsopleidingen verzorgt de opleidingen BBL1 en BBL2, de gemeente stelt de locatie ter beschikking en het bestek waarborgt voor de deelnemers gedurende drie jaar in het groenonderhoud een goede leer-/werkgarantie. “Donderdagmorgen krijgen zij les en ’s middags gaan ze de wijk in om wat ze geleerd hebben toe te passen”, vertelt regiodirecteur Henk Vrijhof. De deelnemers onderhouden plantsoenen, maaien en snoeien hagen.

“De winter is een moeilijke periode. Als een gemeente wil, zijn er oplossingen om het hele jaar door werk te creëren, zoals renovatiewerkzaamheden, het aanplanten van heesters en bomen, gazons maken.”

SIGHT Landscaping selecteert leidinggevenden die met deze doelgroep om kunnen gaan. “Dat kan niet iedereen. Je hebt toch iets meer geduld nodig”, aldus Vrijhof.

In april 2016 sluit de groep BBL2 af. Vrijhof: “Daarna maken ze meer kans op de arbeidsmarkt. Wij hebben te maken met een aflopend bestek, dat opnieuw aanbesteed gaat worden. Als we het werk niet opnieuw binnenhalen, wordt het moeilijk om deze mensen aan te nemen. We zijn bezig met de overheid om te kijken of er werk voor hen gecreëerd kan worden.”

Lokaal sociaal
SIGHT Landscaping is een landelijk opererend bedrijf, maar profileert zich nadrukkelijk lokaal, onder andere door via regionale netwerken nieuwe contacten aan te boren en samenwerking te zoeken met lokale werkvoorzieningsbedrijven. Regiodirecteur Henk Vrijhof: “Wij noemen dat Lokaal Sociaal.”

Rondom de vestigingen probeert SIGHT Landscaping werk te creëren in het openbare groen. Gemeenten zijn verplicht dat werk te gunnen aan een SW-bedrijf. “Als wij daarin meeliften zijn we niet afhankelijk van de markt en kunnen wij zorgen dat voor een aantal jaar het werk geborgd is. Dat geeft zekerheid en continuïteit.” De SW-bedrijven zelf hebben vaak niet de vakkennis maar wel de mensen om te detacheren. “Wij hebben de voormannen die kunnen aansturen. Die combinatie is prima.”
SW-bedrijven zorgen zelf voor de vereiste certificaten, zoals het VCA-certificaat en de cursus Flora- en Faunawet. SIGHT Landscaping heeft voor de duur van de contracten werk voor de SW-medewerkers, soms wel drie tot vijf jaar. “Ze zijn dan gewoon een van ons. Ze dragen de kleding van SIGHT Landscaping, nemen deel aan de veiligheidsbijeenkomsten en draaien gewoon mee.”

“Wij doen het gewoon goed. Dat komt mede doordat wij samen met SW-bedrijven optrekken naar de overheid. Het succes heeft te maken met vertrouwen, de samenwerkingsvorm, elkaar wat gunnen. Wij vinden het een successtory”, vertelt Vrijhof. Lachend: “Maar ik kan niet te veel uit de school klappen met concrete voorbeelden vanwege concurrentie, snap je?”

SIGHT Landscaping bezit het Prestatieladder Sociaal Ondernemen-certificaat trede 3, het hoogste niveau. “Dat is een erkenning dat wij meer dan gemiddeld bijdragen aan de duurzame werkgelegenheid van kwetsbare groepen.”

 

Gepubliceerd 2015/2016

Deel dit artikel via: Deel dit artikel via Whatsapp Deel dit artikel via Twitter Deel dit artikel via Facebook Deel dit artikel via Linkedin Deel dit artikel via Mail
aanmelden