Loders Croklaan realiseert succesvolle plaatsingen door goede verdeling tussen interne en externe begeleiding

Ga het avontuur aan!
Loders Croklaan is een productiebedrijf van 450 medewerkers en produceert onder andere palmolie. Het bedrijf hecht waarde aan thema’s als MVO, duurzame inzetbaarheid en inclusief werkgeverschap.

In 2011 kreeg Loders Croklaan vanuit SZW een aanvraagformulier voor een Wajong Adviesvoucher, waarmee ze korting kon ontvangen op de diensten van USG Restart (re-integratie/uitzendbureau). In december 2011 verwelkomde Loders Croklaan de eerste Wajonger, die vervolgens na een succesvolle proefplaatsing van drie maanden een jaarcontract kreeg. Ondertussen werkt de Wajonger er vier jaar en is hij een vaste medewerker.

Via jobcarving is nog een Wajonger aangenomen en is het onderwerp redelijk ingebed in de organisatie. Dit komt enerzijds door het draagvlak dat hiervoor is ontstaan (medewerkers van Loders Croklaan vinden het ‘normaal’ dat hun werkgever dit doet) en door de goede begeleiding van de medewerkers. Anderzijds voegt het ook waarde toe, aldus Leontien Koning, HR-adviseur: “We zijn een productiebedrijf met winst als hoofddoel. Iemand moet daarom wel kunnen bijdragen in zijn of haar werk. De twee Wajongers die we nu in dienst hebben, doen dit absoluut.”

Risicovolle en moeilijke taken eruit gehaald
Loders Croklaan heeft via jobcarving twee functies gecreëerd. Uit een bedrijfsscan bleek dat er mogelijkheden voor jobcarving waren in de facilitaire en cateringafdelingen. Er bleek behoefte aan ondersteuning te zijn bij functies in deze afdelingen.

Het functieprofiel is aangepast zodat een Wajonger de taken zou kunnen uitvoeren. De risicovolle en moeilijke taken zijn uit de functie gehaald. De aangepaste functie is vervolgens bij USG Restart neergelegd, die een kandidaat gevonden heeft voor Loders Croklaan. De interne begeleider en externe jobcoach monitoren hoe de werknemer binnen die functie functioneert.

Loders Croklaan heeft positieve ervaringen met deze medewerker en er is veel geleerd, aldus Leontien Koning. “Achteraf denk ik dat bepaalde taken die we uit de functie hebben gehaald, heel goed uitgevoerd hadden kunnen worden door deze werknemer. Hij is echt een pietje-precies en had bepaalde risicotaken prima kunnen uitvoeren. De volgende keer zullen we meer vanuit de kandidaat de functie aanpassen bij het jobcarven, kijken welke taken bij die persoon passen en hoe dat weer binnen ons bedrijf past.”

Goede begeleiding is het halve werk
Loders Croklaan kwam er al snel achter dat het belangrijk is om vanuit de kandidaat te denken en te werken. Zo pakt het bedrijf ook de begeleiding aan, aldus Leontien Koning: “Wij hebben een prettig werkende verdeling van interne en externe begeleiding.”

De intern aangestelde begeleider, veelal de werknemer waar de functie van de arbeidsbeperkte het dichtst bij ligt (of vanuit welke functie de nieuwe functie is gecreëerd), leert bij aanvang van de proefplaatsing alle werkzaamheden aan een externe jobcoach van Voorzet (re-integratiebureau en jobcoaching). De externe jobcoach werkt vervolgens de werknemer met een beperking in. Dit is een fijne constructie voor Loders Croklaan: de interne begeleider kan een stapje terug doen en de werknemer met een beperking krijgt passende uitleg door de jobcoach.

Er vindt vervolgens een gesprek plaats tussen de interne begeleider, de leidinggevende en de jobcoach, zodat zij goed geïnformeerd zijn over de arbeidsbeperkte werknemer. Vanaf dat moment neemt de interne begeleider de werknemer onder zijn hoede. Deze is altijd op de werkplek aanwezig; interne begeleider en arbeidsbeperkte werken veel samen, omdat de functies heel dicht bij elkaar liggen. Als de arbeidsbeperkte werknemer het werk niet afkrijgt, vangt de interne begeleider dit op.

Het verschilt per Wajonger hoeveel interne begeleiding er nodig is: de ene werknemer werkt steeds zelfstandiger, maar een andere heeft zoveel begeleiding nodig, dat de interne begeleider er soms een dagtaak aan heeft. Om dit te voorkomen, houdt het bedrijf voor deze werknemers de externe jobcoach van Voorzet aan. Deze jobcoach werkt eens per twee weken een hele dag mee met de werknemers en legt bepaalde werkzaamheden dan opnieuw uit.

De interne begeleider is essentieel voor het ‘landen’ van de arbeidsbeperkte collega in de organisatie.

Gepubliceerd 2015/2016

Deel dit artikel via: Deel dit artikel via Whatsapp Deel dit artikel via Twitter Deel dit artikel via Facebook Deel dit artikel via Linkedin Deel dit artikel via Mail
aanmelden