Inntel Hotels Resort Zutphen kan door zijn bedrijfscultuur en creatieve oplossingen steeds mogelijkheden blijven creëren voor mensen met een arbeidsbeperking

De juiste balans
Henk Hölscher, General Manager van Inntel Hotels Resort Zutphen, werkt met vier managers al 15 jaar met medewerkers met een arbeidsbeperking. Het percentage ligt momenteel rond de 12 procent op een totaal van ongeveer 70 medewerkers, waarmee volgens Hölscher de juiste balans in personeelsbezetting is bereikt.

Hölscher heeft diverse beweegredenen om zijn bedrijf open te stellen voor ‘mensen met andere kwaliteiten’, zoals hij dat noemt, zoals een respectvolle onderlinge werksfeer, structuur in de organisatie en gevoel van eigenwaarde bij de mensen die hij in dienst neemt. De bereidheid om op zoek te gaan naar iemands ‘verborgen kwaliteiten’ is voor de bevlogen Hölscher cruciaal. “Als je het goed doet, hoeft het niet ten koste te gaan van het commerciële resultaat. Ik maak ook mee dat mensen bij ons boeken als ze horen dat wij dit doen. Je bedrijf wordt er beter van en medewerkers leren heel veel van elkaar. Naast  werk bied je mensen ook een sociaal vangnet  We willen toch allemaal iets moois doen?”

Inntel Hotels maakt er geen verlies op. Hölscher: “Je administratieve last is wat hoger, maar dat moet mensen niet afremmen. Je kunt overal wel beren op de weg zien, maar er zijn dingen waar je voor moet gaan met zijn allen.” Dat is precies wat zijn team doet. Het draagvlak onder zijn managers is solide en bepalend. “Zonder mijn medewerkers red ik het niet. Het is geïntegreerd in ons bedrijf en past bij onze bedrijfscultuur. Ook zij dragen dat uit. Dit is tenslotte gewoon een afspiegeling van de samenleving, dan moet je verantwoordelijkheid nemen.”

Hölscher adviseert: “Maak het eenvoudig en duidelijk voor werkgevers. Die willen weten: wat kost het me onder de streep. Punt. Dat is waar iedereen voor werkt. Tegen werkgevers zeg ik: als je niet weet wat je te wachten staat, begin dan met stagiairs van de praktijkschool.” Inmiddels heeft het hotel trede 3 bereikt van de Prestatieladder socialer ondernemen (PSO), een graadmeter voor inclusief ondernemerschap.

Bij de selectie let ik op motivatie
Inntel Hotels Resort Zutphen heeft functies gecreëerd voor mensen met een arbeidsbeperking bij afwas, bediening, keuken, technische dienst en receptie. Er werken medewerkers met een autismespectrumstoornis (ASS), Wajongers, mensen die langdurig werkloos zijn geweest, stagiairs van Praktijkschool PP12 in Zutphen en mensen die gedetacheerd zijn vanuit SW-bedrijf Delta/Het Plein. Henk Hölscher: “Bij deze doelgroep is het belangrijk dat je functies creëert, waarbij het geen probleem is als ze er ineens even niet zijn of een terugval hebben.”

Voor de werving werkt het hotel samen met Delta/Het Plein en UWV. Hölscher: “Daar hebben we op persoonlijk niveau contact, liefst met één contactpersoon. Waar ik op let bij de selectie? Motivatie. Meer is er niet.” Henk Hölscher ziet het vooral ook als zijn taak om andere  bedrijven te motiveren ook deze weg in te slaan en is bestuurder van Regionaal Werkbedrijf Stedendriehoek en Noord-Veluwe. In het kader van regionale samenwerking zoekt Inntel Hotels Resort Zutphen naar gezamenlijke oplossingen binnen de arbeidsregio Stedendriehoek en Noord-Veluwe. Daarin willen alle partijen op het gebied van beoordelingen en loonwaardebepalingen op gelijke wijze gaan werken met Dariuz, een methodisch instrument dat aansluit bij de uitgangspunten van de Participatiewet en dat de productiviteit, inzetbaarheid en begeleidingsbehoefte in onderlinge samenhang uitdrukt in een percentage.

Er is altijd wat mogelijk  
De bedrijfscultuur van Inntel Hotels Resort Zutphen tekent zich door de bereidheid binnen het hele team om op zoek te gaan naar ‘verborgen kwaliteiten’ van de medewerkers met beperkingen, nieuwe mogelijkheden en creatieve oplossingen. “Laat je managers en begeleiders inzien dat zij de verborgen talenten van mensen met een beperking kunnen ontdekken. Hiermee creëer je een respectvolle onderlinge werksfeer.” Het hotel heeft bijvoorbeeld een Wajonger in dienst die een geheugensteuntje nodig heeft. Het hoofd van de huishouding maakte een afstreepboekje voor haar. “Zo simpel kan het zijn.”

Na 15 jaar werken met de doelgroep was het hotel toe aan een volgende stap. Buiten verschillende externe activiteiten, bijvoorbeeld zutphenscoort.nl om ondernemers te motiveren, proberen we ook nieuwe ideeën te creëren. “Intern kan ik geen extra banen meer creëren. Dit is een gewoon commercieel bedrijf en geen instelling. Mijn gasten merken er niks van, en dat moet zo blijven. Dan moet je creatief zijn”, zegt Hölscher.

Een eventueel uit te voeren nieuw idee is een groentetuin naast het hotel, geëxploiteerd door Stichting Stadsonderneming Zutphen, waarop zogenoemde ‘stadsboerinnen’ met kennis van en ervaring met biologische tuinbouw zullen werken. Zij zorgen tevens voor de gekwalificeerde begeleiding van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. “Wij geven daartoe een stuk van onze eigen grond in bruikleen en kopen de groenten tegen normaal tarief terug, zodat we de mensen kunnen betalen. Zij leren bovendien alle vaardigheden die nodig zijn voor het telen van groenten en kunnen met die ‘bagage’ hopelijk een stap maken naar een baan in het groen. Wij streven naar een win-winsituatie. En doordat het naast de deur is, ben je ook duurzaam als bedrijf.”

 

Gepubliceerd 2015/2016

Deel dit artikel via: Deel dit artikel via Whatsapp Deel dit artikel via Twitter Deel dit artikel via Facebook Deel dit artikel via Linkedin Deel dit artikel via Mail
aanmelden