Dyka formaliseert leerwerktraject in succesvol samenwerkingsverband en creëert 10 arbeidsplekken per jaar

Ondernemen is lef hebben!
Dyka is een familiebedrijf dat leidingsystemen produceert, en is met 390 medewerkers één van de grootste werkgevers van Steenwijk. Het bedrijf wil graag goed zijn voor zijn medewerkers en ook voor de omgeving. Vanuit deze visie heeft Dyka al tientallen jaren zo’n 20 arbeidsplaatsen vanuit een SW-constructie in een beschutte omgeving.

Begin dit jaar is in samenwerking met de gemeente een leerwerktraject (LWT) gestart voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Dyka ondervindt nu ook concurrentievoordeel, omdat veel klanten (met name overheidsinstellingen) een social return-eis van 5% neerleggen. Inmiddels is Dyka volgens de Prestatieladder Socialer Ondernemen trede 3 gecertificeerd. Rob Eding, HR manager van Dyka: ”Wij zijn er trots op dat we inmiddels op 8 à 9% sroi zitten. Tegen andere bedrijven zou ik willen zeggen: ‘Het past bij ondernemerschap om lef te hebben, dus heb lef en ga ervoor!’

Leerwerktraject met kans op een vaste baan
In januari 2015 is Dyka begonnen met een pilot ‘leerwerktraject voor WWB’ers’ waarin het bedrijf werkervaringsplekken creëert. Het leerwerktraject biedt ruimte voor 10 mensen die gefaseerd instromen, en duurt gemiddeld 12 maanden. In deze periode leert de deelnemer arbeidsvaardigheden die noodzakelijk zijn om een duurzame plaats te krijgen op de arbeidsmarkt.

Er zijn drie fasen te onderscheiden in het leerwerktraject. Fase 1 duurt maximaal 2 maanden en omvat simpele werkzaamheden in een beschermde omgeving: opdoen van werkritme, arbeidsvaardigheden en leren over veiligheid. Fase 2 duurt 4 maanden en omvat enkelvoudige verrichtingen binnen reguliere afdelingen: zelfstandig worden op een enkelvoudige werkplek. Fase 3 met een duur van 6 maanden omvat meervoudige verrichtingen (complexer) binnen reguliere afdelingen: zelfstandig worden op meervoudige/samengestelde werkplek. Daarna zijn deelnemers ‘klaar’ voor een reguliere functie op de reguliere arbeidsmarkt.

Tijdens het traject maakt de kandidaat aanspraak op doorbetaling van zijn uitkering, verhoogd met een re-integratiepremie van €150 per maand. Dyka betaalt een vergoeding aan de IGSD per gewerkt uur van de deelnemer.

Gedurende de gehele looptijd zorgt een jobcoach van SW-organisatie NoordWestGroep (NWG) voor de individuele begeleiding en opleiding van iedere deelnemer. Dit ontzorgt Dyka en hierdoor blijft het traject ‘werkbaar’ voor de eigen werknemers. Iedereen werkt op een andere manier, waarbij de een meer tijd nodig heeft om te wennen dan de ander; het traject blijft maatwerk.

Bij een open vacature krijgen reguliere Dyka-werknemers altijd voorrang, daarna komen LWT’ers aan bod en daarna de uitzendkrachten.

Succesvolle samenwerking met de gemeente
Begin 2014 is samen met de intergemeentelijke sociale dienst (IGSD) en NWG een samenwerkingsverband opgericht voor het leerwerktraject voor WWB’ers. Dit traject zelf ging in januari 2015 van start.

Toen de gemeente Steenwijk Dyka benaderde om het leerwerktraject op te zetten, is gekeken naar verschillende mogelijkheden voor een passende constructie. Het uitgangspunt was dat het Dyka niet teveel tijd mocht kosten en dat men gebruik zou maken van expertise van buitenaf om dit succesvol te kunnen implementeren. Daarnaast wilde Dyka ontzorging wat betreft verantwoordelijkheden.

Bij de start is contact gezocht met verschillende partijen om informatie over LWT in te winnen. Ook is er gekeken naar goede voorbeelden bij andere bedrijven. Het UWV is ingehuurd voor een arbeidsscan, omdat er binnenshuis onvoldoende kennis aanwezig was over de doelgroep.

Gedurende het hele proces is veel aandacht geweest voor draagvlak en commitment. Dit is bereikt door veel over het leerwerktraject te communiceren en herhaaldelijk de opzet en doel van het traject te verduidelijken naar alle partijen, waaronder UWV, OR, NWG en vakbonden, om misverstanden rondom mogelijke verdringing te voorkomen.

Uiteindelijk is gekozen voor een directe verbinding met de sociale dienst (IGSD, gemeente) omdat deze partij er geen commercieel belang bij heeft. Een externe jobcoach heeft vanuit de gemeente de rol van tussenpersoon en coördinator. Voor Dyka is dit een heel goede oplossing. De jobcoach heeft het bedrijf leren kennen en neemt nu de volledige werving en selectie, begeleiding en uitstroom van de LWT’ers op zich.

Omdat de doelgroep WWB’ers veel te maken heeft met psychosociale problematiek, is het prettig dat de jobcoach er is om deze mensen ook buiten het werk om te begeleiden. Daarnaast heeft hij via IGSD contact met andere bedrijven en draagt verantwoordelijkheid voor de doorstroom van LWT’ers naar andere bedrijven. Rob Eding: “Voor het inwerken hebben we interne buddy’s en je merkt dat dat bij onze medewerkers ook echt voldoening geeft! Het leerwerktraject werkt!“

 

Gepubliceerd 2015/2016

Deel dit artikel via: Deel dit artikel via Whatsapp Deel dit artikel via Twitter Deel dit artikel via Facebook Deel dit artikel via Linkedin Deel dit artikel via Mail
aanmelden