DSM heeft een gecentraliseerde aanpak via het WajongLoket

Handelen vanuit kernwaarde ‘inclusion and diversity’
DSM is een multinational die vanuit wetenschappelijke basis actief is in gezondheid, voeding en materialen. Van de 24.000 medewerkers wereldwijd werken er ongeveer  5.000 in Nederland.

Het bedrijf heeft ervoor gekozen heeft om direct aan de slag te gaan met het plaatsen van Wajongers in plaats van kostbare tijd te verliezen met eerst het schrijven van beleid en het onderzoeken van de randvoorwaarden. In de afgelopen drie jaar zijn er al 84 Wajongers geplaatst op een werkervaringsplaats bij DSM. DSM doet dit vanuit kernwaardes  ‘Inclusion en Diversity’ en vanuit duurzaamheid.

DSM staat midden in de samenleving, is een sociale werkgever en streeft naar een duurzame samenleving door het tegelijkertijd stimuleren van economische vooruitgang, kwaliteit van de omgeving en sociale verantwoordelijkheid ten gunste van People, Planet en Profit. Daarnaast zijn er in de CAO afspraken gemaakt en oefenden de vakbonden druk uit om meer te doen met het creëren van werkervaringsplekken, ruim voordat de Participatiewet in beeld kwam. Na het invoeren van deze wet is afgesproken om in 2015 in totaal 40 Wajongers te plaatsen bij DSM. Om dit proces optimaal te faciliteren en te borgen door het hele bedrijf, is een Wajongloket opgezet.

Daarnaast is draagvlak voor inclusief werkgeven essentieel in de organisatie. Ilona Smeets, HR officer DSM: “De eerste reactie van business managers is vaak enthousiast maar ook zien ze soms praktische hobbels op de weg. Vooral het ontbreken van ervaring in werken met deze  doelgroep maakt sommige managers onzeker.  Na uitleg van het proces kunnen we die onzekerheid wegnemen, ook dragen we de kosten centraal. Zodra afdelingen een Wajonger in dienst hebben gehad, willen ze daarna weer. Het doet iets met collega’s: het relativeert en mensen worden socialer.  DSM heeft een filmpje gemaakt over Wajongers. Klik hier voor filmpje.

Denk in competenties, niet in beperkingen
DSM creëert werkervaringsplekken voor Wajongers voor een periode van zes maanden. Men verwacht dat een Wajonger met een half jaar werkervaring bij DSM ergens anders sneller wordt aangenomen. Het gaat vaak om arbeidsplekken in ondersteunende functies.

DSM neemt alleen Wajongers met MBO3/4-, HBO- of WO-achtergrond aan. Vaak hebben mensen wel dit denkniveau, maar hebben ze door hun beperking geen opleiding afgerond. Dit maakt het lastig om kandidaten te vinden voor de reguliere vacatures. Daarom zoomt DSM vooral in op de benodigde competenties van werknemers.

Wanneer een vacature vrij komt, verzamelt het Wajongloket de werkzaamheden en benodigde competenties. Door naar competenties te kijken, plaatst DSM Wajongers over het algemeen op functies die bij die persoon passen, in plaats van bij de betreffende studie- of werkachtergrond.

“We stellen de beperking niet centraal maar denken in mogelijkheden. De kandidaat moet qua competenties bij de functie passen. Flexibel zijn en bereid zijn om te schuiven met taken is een must,” volgens Ilona Smeets.

Een vaste contactpersoon bij re-integratiebureau Jobstap voert de werving en selectie van kandidaten uit. Jobstap blijft betrokken bij alle stappen in het sollicitatieproces ter ondersteuning van de kandidaat. Vervolgens werkt een buddy (vaak een directe collega) de Wajonger in. DSM gaat hier op dezelfde manier mee om als bij een stagiair of uitzendkracht. Eens per week komt de externe jobcoach van Jobstap langs voor extra begeleiding op de werkvloer. DSM en Jobstap willen er samen een succes van maken.

Ilona Smeets: “Je moet flexibel zijn en de Wajongers tijd geven om te landen, ze anders laten zijn dan andere werknemers, dat accepteren en de voordelen herkennen en benutten. Wees bereid om te schuiven met taken, durf ‘out of the box’ te denken, maar zorg er vooral voor dat beide partijen er beter van worden.

Focus door Wajongloket
DSM heeft een centrale, gestructureerde aanpak om arbeidsplaatsen voor Wajongers te werven. Dit gebeurt via het Wajongloket. Bij het loket richten 2 medewerkers (1,5 fte) zich volledig op het vinden van arbeidsplaatsen, het werven van kandidaten en de coördinatie tussen afdelingen en re-integratiebureau Jobstap. Door deze aanpak en focus vermijdt DSM dat het vraagstuk ondergesneeuwd raakt door de dagelijkse drukte.

Het Wajongloket voert een aantal taken uit. Zo zorgen de mensen van het Wajongloket voor draagvlak binnen DSM. Bijvoorbeeld door alle HR-afdelingen te informeren over de afspraken en doelen rondom Inclusiviteit. Verder inventariseren zij de mogelijkheden om mensen met een beperking te plaatsen en kijken ze naar de competenties die daarvoor nodig zijn. Daarnaast maken de contacten met Jobstap en het begeleiden van het sollicitatieproces deel uit van het takenpakket. Ook positioneren zij DSM als inclusieve werkgever (via o.a. een video, Wajongdag en congres).

 

Gepubliceerd 2015/2016

Deel dit artikel via: Deel dit artikel via Whatsapp Deel dit artikel via Twitter Deel dit artikel via Facebook Deel dit artikel via Linkedin Deel dit artikel via Mail
aanmelden