Burgerhout borgt arbeidskansen van leerwerkers door afspraken met uitzendbureaus, gemeente en bedrijven

Maak er een business case van
Burgerhout is een specialist in systemen voor rookgasafvoer, luchttoevoer en luchtdistributie met 150 mensen in dienst. De directeur wilde iets met MVO doen en ervoor waken dat het laaggeschoolde werk naar lagelonenlanden verdwijnt. Dat zou binnen Burgerhout om 15 tot 20 arbeidsplaatsen gaan, een groot effect op de werkgelegenheid in de omgeving.

In samenwerking met de gemeente bedacht de directeur acht jaar geleden het project Werken Aan Werk (WAW). Er zit ook een zakelijke kant aan. Peter Pijl (voormalig bedrijfsdirecteur): ”Klanten zijn nog niet bereid om voor maatschappelijk ondernemen te betalen, dan gaan ze naar China. Als je met MVO geen geld kunt verdienen, kunnen wij als bedrijven het niet opbrengen. Door WAW hadden we de kans om ons in te spannen voor MVO, met een goede business case. Bovendien, als mensen er trots op zijn dat ze bij Burgerhout hebben gewerkt, kweek je goodwill in je omgeving.”

“Wat ik duidelijk wil maken aan andere ondernemers is: maak er een business case van, in plaats van te wachten op wettelijke afspraken en verplichtingen! Er is maar één ding wat ondernemers wakker kan maken: euro’s.”

Burgerhout betaalt € 5 per productief uur en de gemeente vult dit aan. Het uitgangspunt is een productiviteit van 60-70%. De eerste twee maanden houden mensen hun uitkering. Door lage investeringen in dit project en de goede subsidies is het financiële voordeel hoog. Het weegt op tegen de inspanningen die we moeten leveren. “Door dit project en de financiële regelingen eromheen, wordt de post ‘loon’ lager en ben ik in staat om dit deel van de productie in Nederland te houden.”

Werknemers rijp maken voor volgende stap
Burgerhout creëert werkervaringsplekken voor mensen met een arbeidsbeperking via het Werkervaringstraject. Jaarlijks volgen 30 tot 50 mensen dit traject, waarin ze werkervaring opdoen en socialiseren. “We helpen als doelgroep mensen met een enorme afstand tot de arbeidsmarkt, die zelf niet in staat zijn om aan het werk te komen, die veelal ook door een re-integratiebureau niet geholpen kunnen worden.

We vinden het belangrijk dat zowel mannen als vrouwen bij ons aan het werk kunnen. Omdat de vrouwen moeite hadden om op tijd te beginnen vanwege de zorg voor kinderen, hebben we via Werkplein Baanzicht geregeld dat er een oppas is die de kinderen ’s ochtends naar school brengt. Wat betreft de criteria die we hanteren, we toetsen mensen bij aanvang van het traject op drugs- en alcoholmisbruik en we onderzoeken of ze in specifieke werkzaamheden geschoold zijn.”

Het traject waarin Burgerhout de werknemers rijp maakt voor de volgende stap bij een andere werkgever duurt 14 maanden. Alle werknemers werken 40 uur in het productieproces van ventilatiesystemen en rookafvoersystemen. Daarnaast leren ze op tijd komen en in een team werken.

Het SW-bedrijf Meesterwerk Werkprojecten verzorgt in de proefperiode de eerste twee maanden de begeleiding en controle. Medewerkers werken dan in een aparte hal (afgezonderd van de reguliere werknemers) om te wennen. Meesterwerk zorgt ervoor dat de mensen op niveau komen. Een medewerker van Burgerhout zorgt voor controle van kwaliteit.

Als na twee maanden inwerken blijkt dat de nieuwe medewerkers kunnen werken in een groep en in het productieproces, krijgen ze twee keer een halfjaarcontract aangeboden. ”Ze blijven dan soms nog in de WAW-hal werken, soms is het dan mogelijk om iemand in de reguliere arbeidsomgeving te plaatsen. Als dat kan, krijgt de werknemer vanaf dat moment begeleiding van werknemers van Burgerhout.

Het gaat dan nog vaak over algemene werknemersvaardigheden, resocialiseren en normen en waarden bijbrengen. Na zes maanden is er een evaluatie en toetsen we de deelnemers aan het Werkervaringstraject weer op thema’s als kwaliteit van uitvoering, op tijd komen, bijzonderheden, samenwerken in de groep. Na afloop krijgen de deelnemers op aanvraag een certificaat.”

Slimme constructie ter bevordering van doorstroom
Burgerhout kan arbeidskansen van deelnemers aan het leer-werktraject borgen door afspraken met uitzendbureaus, gemeente en bedrijven. Het  bedrijf heeft een slimme constructie bedacht om er zeker van te zijn dat WAW’ers doorstromen na het Werkervaringstraject. Deze doorstroom zorgt ook voor de tijdige instroom van goedkope arbeidskrachten. “De grootste fout die ondernemers maken (en ik ook, ik ben er zelf ook ingetrapt) is dat ze mensen na een werktraject loslaten en uit het oog verliezen, waardoor mensen weer in de kaartenbak terechtkomen. Natuurlijk, ze willen een vaste baan bij ons krijgen na het traject. Maar dan zeg ik ‘nee’: ik wil doorstroom houden, zodat we niet hoeven te stoppen met het project.”

Om mensen na het traject kansen te bieden, is Burgerhout allereerst een convenant aangegaan met 10 bedrijven die baankansen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt willen bevorderen.  Vervolgens is Burgerhout op zoek gegaan naar uitzendbureaus die de garantie gaven om mensen door te plaatsen na afloop van het contract. Voor die gewenste doorstroom is het belangrijk om een uitzendbureau te vinden dat contact heeft met werkgevers uit de regio en langer dan een jaar een commitment wil aangaan. De uitzendbureaus doen 10 plaatsingen op voorwaarde dat zij ervoor zorgen dat de mensen na het traject een andere baan krijgen. Zij hebben de verplichting om de mensen nazorg te bieden. “Wij hebben gezegd: jullie hebben omzet omdat jullie mensen kunnen leveren aan Burgerhout, maar dan moet je ook een percentage van deze groep mensen plaatsen na afloop van het traject. Die uitzendbureaus verdienen daar ook aan, dus zij willen wel een inspanning leveren.”

Met deze afspraken committeren alle partijen zich: de bedrijven, de gemeente en de uitzendbureaus. Op deze manier wordt het mogelijk om voor de langere termijn afspraken te maken.

Uitzendbureaus gaan in het laatste halfjaar van het Werkervaringstraject al op zoek naar een nieuwe plek voor de mensen. Burgerhout geeft de WAW’ers de mogelijkheid om drie maanden voor de afloop van het 14-maandentraject al door te stromen naar een volgende werkgever, waarbij het nieuwe bedrijf de laatste maanden subsidie krijgt. WAW’ers kunnen doorstromen naar een van de tien convenantbedrijven, maar zijn volgens Peter Pijl ook geschikt voor andere beroepen. “Ze zijn net zo goed geschikt voor een schoenenzaak of het assembleren van koffiezetapparaten. Ze hebben nu de discipline om gestructureerd en met collega’s samen te werken. Die basale werknemersvaardigheden zijn gewoon heel belangrijk.” De resultaten liegen er niet om: het Werkervaringstraject is een succes. Ruim 90% stroomt na het traject door naar een andere werkgever.

 

Gepubliceerd 2015/2016

Deel dit artikel via: Deel dit artikel via Whatsapp Deel dit artikel via Twitter Deel dit artikel via Facebook Deel dit artikel via Linkedin Deel dit artikel via Mail
aanmelden