Appèl zet meer arbeidsbeperkten in door creatieve oplossingen met opdrachtgevers

Geschikte branche
Appèl is een servicegroep voor contractcatering en receptie- en theaterdiensten.
Binnen deze verschillende facilitaire diensten is bedrijfscatering de grootste activiteit (95%). Appèl heeft 1.200 werknemers bij zo’n 145 opdrachtgevers (restaurants), die variëren in grootte. Ondanks het feit dat de markt voor facilitaire dienstverleners de afgelopen vijf jaar met 25% is geslonken, is Appèl ruim verdubbeld in personeel én omzet.

Ongeveer 35% van de omzet van Appèl komt van opdrachtgevers uit de overheid (waterschappen, provinciehuizen, gemeentehuizen). Opdrachtgevers uit de publieke sector hanteren doorgaans een 5% norm voor social return on investment (sroi). HR-manager Michel Kooiman: “Onze branche is als een van de eerste actief geworden in de sroi, mede genoodzaakt door de vraag van opdrachtgevers.” Door zich in te zetten voor de doelgroep heeft Appèl een streepje voor op concurrenten, maar sroi is niet voldoende om aanbestedingen te winnen. Michel: “In aanbestedingen gaat het toch vaak om de prijs. Veel opdrachtgevers roepen dat ze sroi belangrijk vinden, maar uiteindelijk vinden ze de prijs veel belangrijker.”

De facilitaire dienstverlening is volgens Michel een geschikte branche voor arbeidskrachten met een beperking, hij geeft aan dat Appèl deze doelgroep al jaren inzet. “Het werk dat wij aanbieden is arbeidsintensief, en wij werken over het algemeen met mensen met een lage opleiding. Dit werk leent zich goed voor mensen uit deze doelgroep, 15-20% van onze huidige vaste medewerkers hebben we in het verleden aangenomen vanuit een langdurige bijstand of SW-omgeving.”

Op dit moment heeft Appèl 15 Wajongers in dienst en 25 mensen werken er via de WSW op detacheringsbasis.

Het juiste werk
Appèl creëert functies voor werknemers met een arbeidsbeperking via jobcarving. De reguliere functies bevatten vaak elementen die te lastig zijn voor de doelgroep: administratieve, rekenkundige en soms leidinggevende werkzaamheden. De makkelijkste werkzaamheden van functies worden geclusterd tot een nieuwe functie. Dit is niet op alle locaties mogelijk. Sommige locaties hebben maar één of twee werknemers in een restaurant staan, dan is het bijna niet mogelijk om zonder aanzienlijke kosten van deze werkzaamheden volwaardige functies te maken. Om deze reden zoekt Appèl voornamelijk naar mogelijkheden bij grotere restaurants waar meer gedifferentieerde functies zijn.

Michel: “In geschikte restaurants onderzoeken we wat de werkzaamheden zijn en welke taken gesplitst kunnen worden. We kijken ook hoe een arbeidsbeperkte werknemer waarde toe kan voegen zonder andere (reguliere) plekken te verdringen. Het is belangrijk om te bedenken wat de business case voor deze werknemers is. Wat kunnen deze mensen uit de doelgroep nou meer of beter dan je huidige werknemers? Hoe kunnen ze zichzelf terugverdienen?”

Michel legt uit dat deze business case vaak in de werkzaamheden ligt, die door reguliere werknemers als eentonig of saai ervaren zouden kunnen worden. Als voorbeeld geeft Michel een volledig commerciële koffiecorner waar het reguliere personeel liever niet werkt, omdat het erg repeterend werk is. Daar werkt nu iemand met een arbeidsbeperking, hij vindt het fantastisch om elke dag hetzelfde werk te doen en is heel trots op ‘zijn’ bedrijfje. Hij straalt veel trots uit, wat klanten leuk vinden om te zien. Op deze manier wordt de beperking juist een kracht.

Appèl zet bewust mensen vanuit de WSW in: zij hebben gemiddeld genomen 50% productiviteit, maar als ze op taken gezet worden waar ze goed in zijn, kunnen
ze dat overstijgen. Met de SW-bedrijven die de werknemers detacheren, is een vast tarief afgesproken, dat met de productiviteit van die personen samenhangt.

Appèl werft via vaste contactpersonen van SW-bedrijven (zoals ‘Weenergroep’ in Den Bosch). Dit gebeurt op basis van een profiel van de werkzaamheden. De leidinggevende neemt meestal de rol van begeleider voor de arbeidsbeperkte werknemer op zich.

Creatieve oplossingen
Appèl moet voldoen aan de eis van social return die opdrachtgevers stellen. In aanbestedingen is sroi een eis, maar Appèl ervaart dat prijs toch belangrijker is. Er is vaak geen ruimte om mensen met een beperking in te zetten, bijvoorbeeld omdat 75% van het personeel dat bij Appèl werkt, overgenomen is van ‘de latende partijen’ van opdrachtgevers. Wanneer er bij een aanbesteding een sroi-eis of -verzoek wordt gedaan, zijn de meeste werkzaamheden al vervuld door deze werknemers. Dit geeft soms weinig ruimte om mensen met een arbeidsbeperking te plaatsen, zonder dat dit een kostenpost wordt. Michel: “Onze financiële afdeling wil best 10 niet-productieve werknemers uit de doelgroep bekostigen, maar in principe moeten deze werknemers zichzelf op zijn minst kunnen terugbetalen. We moeten dus constant creatief op zoek gaan naar mogelijkheden.”

Appel doet dit op drie manieren. Bijvoorbeeld door uitbreiding van de opdracht, nadat de aanbesteding gewonnen is, en het budget daarvan te gebruiken om aan de sroi-eisen te voldoen. In overleg met de opdrachtgever kijkt men naar het meerwerk ten opzichte van de afgesproken uren in de aanbesteding.

Een andere benadering is het delen van de extra kosten met opdrachtgevers. Michel: “Dat model heeft veel kans van slagen. Los van de uren, heeft iemand meestal een verminderde productiviteit en vraagt iemand bovendien veel coaching en aansturing, waarvan de verantwoordelijkheid bij ons als werkgever ligt. Daarom spreken we met opdrachtgevers af dat ieder de helft bekostigt. Dat lukt meestal wel, in het bijzonder bij bedrijven die zich profileren als maatschappelijk verantwoorde bedrijven.”

Een derde manier is door sociale initiatieven te ontwikkelen in samenwerking met opdrachtgevers, zoals bijvoorbeeld ‘VERS’: in samenwerking met de gemeente Nieuwegein heeft Appèl een lunchroom ingericht binnen een SW-bedrijf. Michel: “Hoewel we er niets mee verdienen, behalen we toch de sroi-eis.”

Gepubliceerd 2015/2016

Deel dit artikel via: Deel dit artikel via Whatsapp Deel dit artikel via Twitter Deel dit artikel via Facebook Deel dit artikel via Linkedin Deel dit artikel via Mail
aanmelden