Alliander zorgt voor meer arbeidsplaatsen voor mensen met een arbeidsbeperking door samenwerking met leveranciers en partners

Verbonden
Alliander is een landelijk netwerkbedrijf voor stroomvoorziening voor Elektra en Gas met een kleine 6.000 medewerkers. Alliander heeft een visie op MVO.

Pierre Bulkens, manager Step2Work: “Verbonden met de maatschappij, ondergronds door kabels en lijnen, bovengronds via projecten als Step2Work.“ Dit programma is in 2006 opgezet, toentertijd nog samen met Nuon, om mensen uit verschillende doelgroepen door te laten stromen naar regulier werk. Alliander kijkt niet uitsluitend naar mensen vanuit de Participatiewet, maar ook naar andere groepen met een afstand tot de arbeidsmarkt die hulp nodig hebben om weer zelfstandig aan de slag te gaan. Van startkwalificatie tot universitair, van jong tot 50+, zowel valide als minder valide mensen. Het enige criterium is dat kandidaten gemotiveerd zijn.

Het programma biedt jaarlijks plaats aan 100 mensen. Alliander heeft de laatste jaren veel bedrijfsprocessen geoutsourcet, terwijl deze erg geschikt zijn voor de doelgroep. “Op zoek naar mogelijkheden om aan de Participatiewet te voldoen, hebben we onze Raad van Bestuur de vraag gesteld: gaan we die processen allemaal weer insourcen voor deze doelgroep? Zij zeiden: ‘Nee, dat is niet onze core business’ en je moet doen waar je goed in bent.” Daarom kijkt Alliander ook naar andere mogelijkheden, zoals samenwerken met leveranciers.

Ook SROI (Social Return On Investment) is een belangrijke drijfveer. Niet alleen voor de aanbestedingen maar ook vanwege het positieve effect dat dit heeft op de medewerkers. “Uit onderzoek van de universiteiten van Maastricht en Nijmegen is gebleken dat SROI bijdraagt aan een gezond werkklimaat en trotse werknemers, en bovendien goed is voor de nieuwe aanwas van medewerkers. We zien terug dat onze eigen werknemers er inderdaad trots op zijn, dat ze iemand kunnen helpen.”

Aan het werk bij een partner
Behalve het Step2work-programma dat Alliander binnenshuis aanbiedt aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, betrekt Alliander ook sterk haar leveranciers en partners bij het inclusief ondernemen. Maurits Derksen, HR-directeur: “Wij zoeken naar partners om ons enthousiasme mee te delen. Er gaan bijvoorbeeld leerwerkers aan de slag bij onze cateraar, aannemers, het beveiligingsbedrijf en het uitzendbureau.”

Het S2W-team bestaat uit een recruiter, twee regiomanagers, iemand in de backoffice en een manager. Zij voeren het programma uit en hebben ook als doelstelling om een kwart (25) van de leerwerkplekken onder te brengen bij partners.

Het S2W-team maakt afspraken met partners en samen onderzoeken ze of ze via het leer-/werkprogramma een kandidaat op een locatie kunnen plaatsen. Voor de instroom en afspraken over de voorwaarden heeft Aliander overeenkomsten afgesloten met gemeentes en een convenant met UWV. Het team zet vacatures uit bij de gemeente en UWV en de recruiter van Alliander stelt iemand voor aan de klant, die uiteindelijk de keuze maakt voor een kandidaat.

De opleiding (drie weken voorschakeltraject, opleidingsdagen) vindt plaats bij Alliander, het werken gebeurt bij de partner. Alliander betaalt het salaris en de partner begeleidt de werknemer. Maurits Derksen (HR-directeur): “Ongeveer 70% van de mensen wordt ook daadwerkelijk aangenomen bij de partner; een goede score, al zeg ik het zelf. We kopen alleen diensten en producten in bij partijen die net als wij bereid zijn mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt weer aan het werk te helpen. Dat staat standaard in onze inkoopcontracten.”


Olievlek

Alliander werkt op verschillende manieren samen met partners en leveranciers om inclusief ondernemen verder op de agenda te zetten.

Alliander heeft in 2014 een werkgroep opgericht om de effecten van de Participatiewet gezamenlijk met leveranciers te bespreken. Leveranciers hadden de behoefte om het inkoopbeleid samen te ontwikkelen, onder andere omdat ze aangaven dat begeleiding van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt niet altijd mogelijk is in het geval van specialistisch of gevaarlijk werk. In de werkgroep wordt besproken welke bouwstenen in het bedrijf moeten worden inzetten, zoals aannamebeleid, administratief, strategische personeelsplanning.

Alliander houdt haar ogen open voor initiatieven die kunnen bijdragen aan kansen voor mensen met een beperking. Pierre Bulkens :“Als onze bedrijfskleding gewassen moet worden, kijken we of dat door een gevangenis of SW-bedrijf gedaan kan worden. Soms zie ik dat nieuwe partners zich afvragen hoe ze aan de afspraken in contracten moeten voldoen. Dan ga ik met ze in gesprek over hoe het proces er bij ons uitziet en zoeken we samen naar mogelijkheden bij hen.”

Alliander begint bij de aanbestedingen om een ‘olievlek’-effect te krijgen. Ze kijkt naar de grootte van de opdracht en formuleert daarbij een doelstelling voor bijvoorbeeld 15 plekken. Alliander maakt geen gebruik van de PSO-ladder, maar kijkt wel hoe ze dit kan vragen van leveranciers. In aanbestedingen is het geen vereiste, maar partijen zien het zeker als pré. Bijvoorbeeld bij de aanbesteding van de ‘slimme meters’. De aannemer die deze tender heeft gewonnen, wil opgeleide monteurs met Wajongers laten samenwerken. Hierdoor kan hij de opdracht ook goedkoper uitvoeren. 50% van zijn mankracht bestaat straks uit Wajongers.

De inkoop- en MVO-afdeling kijken samen hoe ze invulling kunnen geven aan inclusief ondernemen in de inkoopcontracten. Er worden MVO-doelstellingen opgenomen in contracten over bijvoorbeeld de CO2-uitstoot en hoe om te gaan met personeel, hier komen allerlei maatschappelijk relevante zaken aan de orde. Daaronder valt ook hoe een organisatie mogelijkheden biedt voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dat kan via S2W zijn, maar ook binnen SW-voorzieningen. Er wordt gekeken naar de grootte van het project en een intentie besproken voor het aantal te realiseren plekken.

Gepubliceerd 2015/2016

Deel dit artikel via: Deel dit artikel via Whatsapp Deel dit artikel via Twitter Deel dit artikel via Facebook Deel dit artikel via Linkedin Deel dit artikel via Mail
aanmelden