07 oktober 2021

Tweederde bedrijven heeft afspraken over hybride werken

‘Tweederde van de bedrijven heeft al afspraken gemaakt over het hybride werken. Bedrijven hebben vooral behoefte aan goede voorbeelden. Extra regels zijn niet nodig.’ Dat is de strekking van een nieuw onderzoek naar hybride werken onder kleine en grote bedrijven van VNO-NCW en MKB-Nederland. Het onderzoek werd uitgevoerd onder leden van VNO-NCW, MKB-Nederland, AWVN en LTO Nederland. Het onderzoek bevestigt de uitkomsten van eerdere onderzoeken van AWVN.

Doel van het onderzoek was om te kijken welke beweegredenen werkgevers uit de private sector (uit uiteenlopende bedrijfstakken) hebben om te kiezen voor hybride werken, hoe ze dat vormgeven en wat ze nodig hebben om het in goede banen te leiden. Bevraagd zijn zowel leidinggevenden (47%) als HR-adviseurs (53%) met goed zicht op alles rondom hybride werken in hun bedrijf.

Hybride werken gemeengoed in tal van vormen

Bij de bevraagde bedrijven verwacht zo’n 36% dat mensen voortaan 40% van de tijd thuis gaan werken en 60% van de tijd op een bedrijfslocatie. 26% verwacht dat dit in de verhouding 20% thuis en 80% op locatie zal gebeuren en 18% denkt  dat 60% thuisgewerkt wordt en 40% op locatie. ‘Hybride werken – waar dat kan – wordt naar de verwachting van bedrijven dus gemeengoed, maar de verdeling tussen locatie en thuis verschilt per bedrijf’, aldus VNO-NCW en MKB-Nederland.

Belangrijkste redenen om op locatie te werken voor bedrijven zijn:
• het ondersteunen van de sociale cohesie en cultuur in teams/bedrijven 71%
• het mogelijk maken van fysieke samenwerking/overleg 71%
• het feit dat innovatie en creatieve processen op locatie beter gaan 56%
• het feit dat processen niet op een andere locatie kunnen plaatsvinden 54%.

Werkgevers faciliteren thuiswerken graag
Als belangrijkste redenen om thuiswerken mogelijk te blijven maken, na het vervallen van het thuiswerkadvies, noemen werkgevers vooral:
• de werk-privebalans die dan beter is 65%
• om een aantrekkelijke werkgever te zijn 59%
• geconcentreerder/efficiënter kunnen werken 55%
• omdat werknemers het graag willen 54%
• reistijd besparing 53%
• duurzaamheid 39%.
Opvallend genoeg zijn er nauwelijks bedrijven die kosten willen besparen door meer thuiswerk (15%).

Tweederde bedrijven heeft al afspraken over hybride werken

Tweederde van de bedrijven heeft inmiddels al afspraken gemaakt over het hybride werken. Dit gebeurt veelal tussen medewerkers en leidinggevende onderling, met de OR of in een aparte bedrijfsregeling. Van de bedrijven die nog geen afspraken heeft, is de helft van plan dit snel te doen.

Geen behoefte aan regels, maar vooral aan voorbeelden
Bedrijven willen vooral op bedrijfsniveau afspraken maken met hun mensen en teams over wat werkt in de praktijk en wat niet. In veel mindere mate kijken ondernemers naar ‘Den Haag’ voor aanvullend beleid (22%). Het gaat ondernemers dan vooral om heldere regelgeving rond fiscaliteit. 65% van de werkgevers heeft geen behoefte om verder zaken in de wet te veranderen, omdat dit onderwerp bij uitstek iets is wat je met elkaar regelt op de werkvloer. Onder kleinere mkb-bedrijven schiet dit percentage zelfs omhoog naar bijna 90%. Bedrijven geven in de enquête aan vooral behoefte te hebben aan goede voorbeelden van hoe andere bedrijven dit met succes organiseren op de werkvloer.

Het onderzoek werd uitgevoerd onder leden van VNO-NCW, MKB-Nederland, LTO Nederland en AWVN. Het aantal respondenten was 226, waarbij de bedrijven goed waren verdeeld over het land en de verschillende bedrijfstakken uit de achterban van de ondernemingsorganisaties.

Deel dit artikel via: Deel dit artikel via Whatsapp Deel dit artikel via Twitter Deel dit artikel via Facebook Deel dit artikel via Linkedin Deel dit artikel via Mail
aanmelden