Reshoring

Logo AWVN-werkgeverslijnReshoring is het terughalen van productiewerk naar Nederland. Het is dus het tegenovergestelde van offshoring: het verplaatsen van werkzaamheden naar lagelonenlanden.  

Steeds meer bedrijven doen aan reshoringonder meer omdat de financiële voordelen van offshoring soms tegenvallen; denk bijvoorbeeld aan de wereldwijd stijgende loonkosten. Ook blijken verschillen in kennis en cultuur lang niet altijd overbrugbaar. 

Eenvoudig werk uitbesteden naar lagelonenlanden is dus geen vanzelfsprekendheid meer. In Nederland biedt dit juist weer kansen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Met behulp van instrumentarium in de Participatiewet en de Wajong kan namelijk ook hier lager geschoold werk weer rendabel worden uitgevoerd. 

Deel dit artikel via: Deel dit artikel via Whatsapp Deel dit artikel via Twitter Deel dit artikel via Facebook Deel dit artikel via Linkedin Deel dit artikel via Mail
aanmelden