17 augustus 2020

Werkgeven na Covid-19. Zicht op nieuwe horizonnen

Dit white paper, Werkgeven na Covid-19. Zicht op nieuwe horizonnen: scenario-denken als strategisch hulpmiddel, is een samenvattend verslag van interviews met HR-deskundigen van AWVN en HR-managers van bij AWVN aangesloten ondernemingen en branches over de impact van de coronacrisis. Op basis van de gesprekken zijn onderwerpen geïdentificeerd die nu en in de toekomst van betekenis (lijken te) zijn voor de onderneming(agenda).

Werkgevers moeten voortdurend oog hebben voor de nabije en verdere toekomst. De vormgeving van die toekomst geschiedt door te doen, in dit geval door de keuzes in de door de auteurs geïdentificeerde issues met daarbij behorende dilemma’s. Deze complexe tijd vraagt om keuzes maken vanuit paradoxaal denken: hoe overbrug je de schijnbare tegenstellingen in de dilemma’s?
Door de issues te plaatsen in drie horizonnen ontstaat meer zicht op de achtergrond en impact van noodzakelijke keuzes voor de korte en lange termijn. Samen met het paradoxenschema zijn organisaties vervolgens in staat om strategische afwegingen te maken en schijnbare tegenstellingen te overbruggen.

Het zijn hulpmiddelen bij het navigeren in de mist van deze bijzondere tijd op basis van de gekozen kijkrichting. De uitwerking zal uiteindelijk per organisatie verschillen, omdat de koers mede wordt bepaald door het kompas – zijnde de identiteit en visie van de onderneming.

Deel dit artikel via: Deel dit artikel via Whatsapp Deel dit artikel via Twitter Deel dit artikel via Facebook Deel dit artikel via Linkedin Deel dit artikel via Mail
aanmelden