16 februari 2022

Thuiswerkadvies light: nu nog 50% thuiswerken

Werk maximaal de helft van de werktijd op kantoor. Zo luidt per direct het nieuwe thuiswerkadvies dat minister Kuipers tijdens de persconferentie op dinsdag 15 februari 2022 bekendmaakte. AWVN dringt erop aan dat het thuiswerkadvies zo snel mogelijk helemaal komt te vervallen, zodat werkgevers maatwerkafspraken met medewerkers kunnen maken over de terugkeer naar kantoor. In dit artikel leest u alvast een aantal tips om die terugkeer soepel te laten verlopen.

Medewerkers kunnen binnenkort weer vaker naar de werklocatie. Dat is goed nieuws, want veel medewerkers snakken ernaar om de thuiswerkplek te verlaten. Zij willen weer samenwerken op kantoor en een praatje maken bij de koffieautomaat. Het valt tegen dat we nog niet helemaal van het thuiswerkadvies af zijn. Zeker nu bijna alle maatregelen versneld worden losgelaten.

Het nieuwe thuiswerkadvies is ingewikkelder dan veel werkgevers hadden gehoopt. De zorg is dat de 50%-norm niet in alle organisaties en functies toe te passen is en discussies zal oproepen over de vraag wanneer nu wel en niet aan de norm wordt voldaan. Onnodig, want de meeste werkgevers en werknemers zijn voor een stapsgewijze terugkeer naar de werklocatie en willen in elk geval voor een deel van de werktijd vasthouden aan het thuiswerken.

AWVN geeft u alvast een aantal tips hoe u de terugkeer kunt organiseren en hoe uw medewerkers weer veilig op kantoor kunnen werken.

Lang thuiswerken is zwaar geweest

Natuurlijk heeft de coronapandemie laten zien dat thuiswerken positieve kanten heeft. Maar na twee jaar hebben medewerkers er genoeg van. Ze willen weer collega’s ontmoeten op kantoor en niet alleen via het beeldscherm. Werkgevers geven aan dat het lange thuiswerken ook voor meer uitval door mentale klachten heeft gezorgd en maken zich daar zorgen om. Hopelijk geeft het nieuwe energie als er weer meer op kantoor gewerkt kan worden.

Thuiswerkadvies in de praktijk: Sodexo

Hilde de Vries, planner bij Sodexo, is opgelucht dat het thuiswerkadvies is aangepast, al had zij liever gezien dat het helemaal was vervallen. “Het is lastiger om op afstand echt goed met elkaar samen te werken. We werken in teamverband en doordat je nu niet fysiek bij elkaar zit, hoor je niet alles. We zijn daardoor als team ook minder productief. Dan kan de werkdruk soms oplopen, zeker ook omdat privé en werk in elkaar overlopen. Ik ben dan ook blij dat we meer op kantoor kunnen werken.”

Veilig terug naar kantoor

Het zal voor medewerkers wel even wennen zijn, na een lange tijd in het thuiskantoor. En misschien ook best spannend, omdat de besmettelijke omikronvariant nog rondwaart. Voorkomen moet worden dat het verzuim verder oploopt, doordat er besmettingen op kantoor plaatsvinden. Voor werkgevers is het zaak om hierover in gesprek te gaan met medewerkers. Bespreek welke maatregelen worden genomen om het werken op kantoor veilig te houden. Bijvoorbeeld door het gebruik van zelftesten, een maximum aantal werkplekken op kantoor en een reserveringssysteem. Zorg voor goede ventilatie en laat werknemers in kleine groepen samenkomen en afwisselen met thuiswerk- en kantoordagen. Informeer werknemers over de voorzorgsmaatregelen voor er weer (meer) op kantoor gewerkt wordt.

Reboarding

U kunt een reboardingmoment organiseren om gezamenlijk stil te staan bij de terugkeer naar kantoor. Of plan een individueel reboardinggesprek met de medewerker. Daarin kunt u met de medewerker bespreken hoe het gaat en hoe het de afgelopen periode is gegaan met het thuiswerken. Evalueer met elkaar wat er fijn was aan het thuiswerken, wat de medewerker wil behouden en wat jullie anders willen gaan doen, nu er weer meer op kantoor gewerkt kan worden.

Toekomst van hybride werken

Op 15 maart kijkt het kabinet opnieuw naar het thuiswerkadvies. AWVN dringt erop aan dat het thuiswerkadvies zo snel mogelijk vervalt. Het is niet zo dat iedereen dan meteen weer volledig op kantoor zal werken. Maar het zou werkgevers meer vrijheid geven om zelf maatwerkafspraken te maken met medewerkers.

De verwachting is dat hybride werken uiteindelijk de norm wordt. Het kantoor zal een plek worden waar collega’s elkaar ontmoeten, om samen aan een project of doel te werken. AWVN adviseert werkgevers om afspraken te maken met medewerkers over de balans tussen thuiswerken en op kantoor. Vraag medewerkers wat hun wensen zijn over hybride werken en maak samen een plan over het nieuwe samenwerken. Spreek af voor welke werkzaamheden medewerkers naar kantoor komen. Denk hierbij aan het opstarten van een project, creatieve processen en afstemmen met elkaar. Voor andere werkzaamheden, die de medewerker alleen doet of waarvoor concentratie nodig is, kan het fijner zijn om vanuit huis te werken. Maak hier samen afspraken over.

AWVN heeft voor werkgevers in het position paper Back to Work? How2Work de zaken op een rij gezet die zij nodig hebben voor het ontwikkelen van een HR-visie op de organisatie van werk nu we weer terug mogen naar de werkplek. Bekijk ook de Tips voor de thuiswerkregeling en hybride werken vanaf 1 januari 2022 – AWVN

Deel dit artikel via: Deel dit artikel via Whatsapp Deel dit artikel via Twitter Deel dit artikel via Facebook Deel dit artikel via Linkedin Deel dit artikel via Mail
aanmelden