17 mei 2023

CAO-info 2023

Lees­wijzer Inhoudsopgave

CAO-info, cao-onderhandelingen

27ste jaargang | Editie 17 mei 2023

Toch een loon-prijsspiraal?

Een tijdlang werd eenieder die het woord in de mond nam weggewuifd, maar nu de cao-lonen al maanden recordhoogtes laten zien en de vakbonden blijven inzetten op forse loonsverhogingen, komt-ie toch weer om de hoek kijken: de waarschuwing voor een loon-prijsspiraal. DNB-president Klaas Knot riep op tot matiging van de looneisen. Volgens hem dreigt er een loon-prijsspiraal wanneer de lonen, zoals de vakbonden zelf willen, met 10 procent of meer stijgen.

In de arbeidsvoorwaardennota 2023 gaven we al aan dat het niet verstandig is om het verlies aan koopkracht als gevolg van de tijdelijk hoge inflatie zondermeer door te berekenen in de structurele lonen. Loonruimte wordt immers gebaseerd op bedrijfs- of sector-economische indicatoren, zoals productiviteit en de mogelijkheid om kostenstijgingen door te berekenen. Daarbij houden bedrijven ook rekening met toekomstige ontwikkelingen zoals investeringen in technologie die noodzakelijk zijn voor verdere groei en scholing en ontwikkeling. Hogere winsten zijn dan ook niet één op één te vertalen in meer loonruimte.

De cao-loonstijging laat al maanden recordverhogingen zien. In april lag de gemiddelde cao-loonstijging al op 7,5 procent en daarboven worden veel eenmalige uitkeringen verstrekt. Wanneer er sprake blijft van recordstijgingen, ligt het gevaar van een mogelijke loon-prijsspiraal inderdaad op de loer.

Jena de Wit  |  j.wit@awvn.nl  |  @LinkedIn

Nog geen abonnement op de tweewekelijkse nieuwsbrief CAO-info? • Leden regelen het online

Verder lezen?

Log in

aanmelden