16 januari 2023

Maandbericht loonontwikkeling 2022: december

Meer data?
Er is een schat aan informatie voor werkgevers in het AWVN-dataportaal met dashboards als cao, belonen, pensioen, mobiliteit en verzuim.
Wil je nóg meer data, specifiek uit en over cao’s? Ga dan naar Cao-kijker, dé informatiebron over recente cao-ontwikkelingen.

Met een gemiddelde van 6,1 procent werd in december 2022 het hoge niveau van loonafspraken gehandhaafd. Het gemiddelde van alle loonafspraken in cao’s in kalenderjaar 2022 komt daarmee uit op 3,8 procent – een historisch gezien uitzonderlijk hoog niveau.
Dat meldt AWVN, de belangrijkste arbeidsvoorwaardenadviseur van Nederlandse werkgevers, in haar cao-maandbericht over december.

In december 2022 werden 25 nieuwe cao’s afgesloten. In de maand december worden gemiddeld 12 cao’s afgesloten. Het totale aantal nieuwe cao’s over geheel 2022 komt uit op 334. Deze 334 nieuwe akkoorden vormen 81 procent van de 416 cao’s die vorig jaar vernieuwd moesten worden. Dat is meer dan de 70 procent vernieuwde cao’s in een doorsneejaar. Overigens is het niet ongebruikelijk dat een cao pas na de einddatum wordt vernieuwd.

Onder de 334 afgesloten cao’s vallen 2,8 miljoen werknemers. Dat is 97 procent van de werknemers waarvan de cao in 2022 afliep.

Alle maandberichten loonontwikkeling 2022 vindt u in het overzicht onderaan deze pagina

Het AWVN-looncijfer geeft aan wat werknemers die onder de betreffende cao’s vallen in de komende periode aan loonsverhogingen kunnen verwachten. De periodieke cao-cijfers van het CBS kijken terug op de realisatie van de gemaakte cao-afspraken.

Kerncijfers

 • Loonafspraken december gemiddeld 6,1 procent
 • Loonafspraken 2022 gemiddeld 3,8 procent
 • Loonafspraken 2021 gemiddeld 2,1 procent
 • Hoogste maandgemiddelde afgelopen jaren 6,1 procent in december 2022
 • Laagste maandgemiddelde afgelopen jaren 1,7 procent in november 2020
 • Aantal nieuwe cao-akkoorden in december 2022 25
 • Gemiddeld aantal nieuwe cao-akkoorden in maand december 12
 • Aantal aflopende cao’s in 2022 413 voor 2,9 miljoen werknemers
 • Aantal vernieuwde cao’s die in 2022 ingaan 334 voor 2,8 miljoen werknemers
 • Aantal openstaande cao’s op dit moment met expiratie in 2022 79 voor 85.000 werknemers
 • Aantal openstaande cao’s op dit moment met expiratie in 2021 37 cao’s (90.000 werknemers)

Analyse

De vanaf begin 2021 oplopende trend in de hoogte van loonafspraken is in december verder doorgetrokken. Het onderliggende patroon blijft normaal: na gunstige economische berichten volgen, met een vertraging van een jaar of meer, stijgende loonafspraken. De huidige stijging van de loonafspraken zoals die altijd volgt op economische groei, wordt versterkt door krapte op delen van de arbeidsmarkt en door maatschappelijke onrust over koopkracht.
Een dempend effect op de hoogte van de loonafspraken komt voort uit vaak sterk oplopende bedrijfskosten (onder meer energie- en andere grondstofprijzen), steeds onzekerder wordende (bedrijfs)economische vooruitzichten en de groeiende dreiging van een recessie.
Ondanks de verslechterde sfeer in de cao-onderhandelingen de afgelopen maanden is het aantal nieuwe akkoorden hoger dan in andere jaren. Dit betekent dat binnen de meeste bedrijfstakken en bedrijven de onderhandelaars het eens worden over wat wenselijk en mogelijk is qua loonsverhoging.

Het cao-seizoen in één oogopslag 

Aantal afgesloten akkoorden en gemiddelde afgesproken cao-loonstijging per afsluitmaand (exclusief incidentele loonsverhogingen)

 

loonomtwikkeling december 2022

Persbericht AWVN, 16 januari 2023

Over AWVN
Werkgeversverenging AWVN is de belangrijkste arbeidsvoorwaarden­adviseur van Nederlandse werkgevers. AWVN is betrokken bij het merendeel van alle ongeveer 800 Nederlandse cao’s en bij een belangrijk deel van de arbeidsvoorwaarden­regelingen. 

Inlichtingen
Jannes van der Velde, 06 109 133 07, j.velde@awvn.nl

Deel dit artikel via: Deel dit artikel via Whatsapp Deel dit artikel via Twitter Deel dit artikel via Facebook Deel dit artikel via Linkedin Deel dit artikel via Mail
aanmelden