Toegang vakbond tot cao-onderhandelingen

Logo AWVN-werkgeverslijnKunt u een vakbond toegang tot de cao-onderhandelingen ontzeggen? 

Werkgevers zijn op grond van de wet niet verplicht om een cao af te sluiten vanwege contractvrijheid. Desondanks kiezen veel werkgevers er toch voor om een cao af te sluiten, omdat zij dan in sommige gevallen mogen afwijken van de wet en meer draagvlak creëren. De Wet CAO vereist dat een vakbond zowel rechtsbevoegd als statutair bevoegd moet zijn om een cao af te sluiten.

Soms ontstaat er echter discussie over het toelaten van een vakbond tot het cao-overleg. Er kan bijvoorbeeld sprake zijn van een situatie waarbij de werkgever niet wil onderhandelen met een bepaalde vakbond. De werkgever is degene die besluit of hij een cao wil afsluiten of lid wil worden van een vereniging die de cao afsluit (al dan niet gedwongen door een staking). De werkgever mag dus kiezen met wie de cao wordt afgesloten.

Een vakbond kan echter wel toegang tot de onderhandelingen eisen bij de rechter. De bond dient dan aan te tonen dat zij evident representatief zijn. Dit is het geval als de bond meer werknemers vertegenwoordigt dan de andere aanwezige bonden in het overleg of als zij een specifieke groep werknemers vertegenwoordigt die niet door de andere bonden wordt vertegenwoordigd.

Deel dit artikel via: Deel dit artikel via Whatsapp Deel dit artikel via Twitter Deel dit artikel via Facebook Deel dit artikel via Linkedin Deel dit artikel via Mail
aanmelden