‘Wij kiezen niet voor één weegmoment, maar waarderen medewerkers op het moment zelf’

Zowel bij werkgevers als werknemers is er een behoefte om het hele jaar door ‘het goede gesprek’ met elkaar te voeren. Bij energienetwerkbedrijf Alliander ontstond daardoor het plan om de cyclus rond belonen en waarderen anders vorm te geven. Samen met specialisten van AWVN lukte het om in verschillende interactieve sessies input uit de organisatie op te halen. Mede dankzij die inzichten en informatie is het nieuwe ′Performance management-proces′ Mijn Energieplan opgezet.

performance management, Alliander

Door de energietransitie ligt er een enorme uitdaging voor Alliander om te werken aan een betrouwbare, betaalbare en bereikbare energievoorziening. En dat terwijl geld, materialen, ruimte én mensen schaars zijn. De energietransitie vraagt daarom om een andere manier van werken: Alliander wordt een lerend presterende organisatie. Een lerend presterende organisatie is een organisatie waarin men ‘al doende leert’ en continu scherpe keuzes maakt, evalueert en bijstuurt. Dat helpt om wendbaar, slagvaardig en kostenefficiënt te worden en de tijd, talent en energie van medewerkers slim in te zetten.

Erkennen en waarderen van werknemers

De oude performance management-systematiek van Alliander, met drie vaste gespreksmomenten per jaar, past niet meer bij de nieuwe ambities van de organisatie. Tijd voor een verandering dus. Het hele jaar door in dialoog met medewerkers over resultaat, gedrag en ontwikkeling, helpt bij de transitie naar een lerend presterende organisatie. Zo leg je namelijk de regie meer bij de medewerker en kun je beter monitoren en bijsturen. Maar hoe organiseer je dat als bedrijf? En is het nodig om het bestaande pakket aan arbeidsverhoudingen te reorganiseren? Om een alternatief te vinden dat goed bij het bedrijf paste, nam Alliander contact op met AWVN-adviseur Valentijn Verpaalen, specialist in arbeidsvoorwaarden en -verhoudingen en Lisette Balk, specialist belonen. Samen met Alliander organiseerden zij verschillende dialoogsessies met medewerkers uit alle lagen van de organisatie om een goed beeld te krijgen van wat zij belangrijk vonden.

“Het fijne aan AWVN is dat ze een schat aan data en voorbeelden hebben van hoe bedrijven omgaan met nieuwe processen rondom belonen en waarderen. Voor ons is het heel leerzaam geweest om te zien welke mogelijkheden er zijn”, legt HR-consultant Ellen Evers-Welbergen van Alliander uit. “Samen met Valentijn en Lisette is er op een open en veilige manier het gesprek gevoerd met onze medewerkers. Door de ivoren HR-toren uit te stappen hebben we echt inzichtelijk kunnen maken wat er binnen ons bedrijf speelt en wat belangrijk gevonden wordt.”

Goed werkgeverschap is maatwerk

Met interactieve dialoogsessies, begeleid door AWVN, is input opgehaald uit alle lagen van de organisatie. De verkregen input is een belangrijke basis geweest voor de vorming van het nieuwe performance management-proces. Een belangrijk verschil ten opzichte van het oude systeem, is dat in de nieuwe methodiek– dat ′Mijn Energieplan′ heet– belonen en beoordelen van elkaar losgekoppeld is. Er is sprake van een continue gesprekscyclus en leerlus waarbij leidinggevenden en medewerkers regelmatig samen in gesprek gaan. Niet alleen over resultaat, maar ook over hoe het met jou gaat als persoon en of je voldoende voldoening haalt uit je werk en ontwikkeling. Er is dus geen eindbeoordeling meer aan het einde van het jaar (gekoppeld aan salarisgroei), waardoor iedereen ieder jaar een vaste stap in salaris maakt. De doelen worden bijgesteld wanneer nodig en de focus van de gesprekken ligt op de toekomst waarbij de medewerker eigen regie neemt.

Volgens Evers-Welbergen is deze shift meer dan logisch. “Salaris is niet de enige belangrijkste arbeidsvoorwaarde. Er komen veel meer zaken kijken bij goed werkgeverschap, waar we met elkaar in gesprek over moeten blijven.” Ook is één jaarlijks meetmoment lang niet genoeg om het over je ontwikkeling te hebben, vindt ze. “Waarom zou een medewerkers bij goed werk een jaar lang moeten wachten op erkenning? Wij waarderen onze medewerkers liever op het moment zelf.”

Kan AWVN u helpen?

Voor medewerkers is het fijn dat ze het hele jaar kunnen werken aan ontwikkeling en actief kunnen aangeven wat er speelt. Voor werkgevers is het belangrijk om meteen waardering te kunnen geven als een prestatie geleverd is én om goed zicht te houden op het functioneren en welzijn van de medewerkers. Wilt u ook aan de slag met de arbeidsverhoudingen binnen uw bedrijf? Neem dan vrijblijvend contact op met onze specialisten.

Lees meer over performance management:

Deel dit artikel via: Deel dit artikel via Whatsapp Deel dit artikel via Twitter Deel dit artikel via Facebook Deel dit artikel via Linkedin Deel dit artikel via Mail
aanmelden