29 september 2023

WNT: algemene bezoldigingsmaximum 2024

Het algemene bezoldigingsmaximum (Wet normering topinkomens) wordt jaarlijks aangepast aan de loonontwikkeling bij de overheid in het voorgaande jaar. Voor 2024 is het algemeen bezoldigingsmaximum vastgesteld op € 233.000.

 

Vragen over het bezoldigingsmaximum en de WNT?

Contacteer
Rebecca Ramakers

Ook de bezoldigingsmaxima voor topfunctionarissen zonder dienstbetrekking zijn voor 2024 geïndexeerd. De eerste twaalf kalendermaanden mag de bezoldiging niet meer bedragen dan de som van € 30.800 per maand voor de eerste zes maanden en € 23.400 per maand voor de volgende zes maanden waarin de functie wordt vervuld. Het maximumuurtarief bedraagt vanaf 2024 voor de eerste twaalf kalendermaanden € 221.

De sectorale regelingen voor 2024 in de sectoren onderwijs, zorg, zorgverzekeraars, woningcorporaties, ontwikkelingssamenwerking en in de cultuursector worden uiterlijk november 2023 vastgesteld en gepubliceerd.

Het besluit over het algemene bezoldigingsmaximum is in de Staatscourant gepubliceerd.

Deel dit artikel via: Deel dit artikel via Whatsapp Deel dit artikel via Twitter Deel dit artikel via Facebook Deel dit artikel via Linkedin Deel dit artikel via Mail
aanmelden