12 december 2022

71% van de werkgevers geeft iets extra’s aan werknemers

Ruim tweederde van de werkgevers geeft iets extra’s aan zijn werknemers om mogelijke koopkrachtproblemen te verlichten. Het meest gebruikt is een eenmalige extra uitkering in geld. Het betreft financiële steun bovenop de structurele loonstijgingen en eenmalige uitkeringen die werkgevers in cao’s en arbeidsvoorwaardenreglementen afspreken. Dit blijkt uit onderzoek van werkgeversvereniging AWVN.

Werkgevers schatten in dat 24% van de werknemers te maken heeft met financiële problemen als gevolg van gestegen prijzen voor levensonderhoud. Zij zien dat werknemers het moeilijk hebben en willen daarom iets extra’s doen. Ondanks dat veel bedrijven zelf ook last hebben van hoge (energie)prijzen en hogere kosten voor bijvoorbeeld grondstoffen, nemen zij serieuze maatregelen om werknemers te ondersteunen. Veel werkgevers geven al iets extra’s (33%) of gaan dat (nogmaals) doen (38%).

40% van de werkgevers geeft een eenmalige uitkering. De helft hiervan is € 500 of meer. Bij de eenmalige uitkeringen gaat het in 62% van de gevallen om een uitkering aan alle medewerkers zonder onderscheid naar inkomensniveau. Werkgevers vinden het lastig om onderscheid te maken, omdat zij niet altijd precies weten welke werknemers het hard nodig hebben. Bovendien denken zij dat werknemers met het laagste inkomensniveau (deels) gecompenseerd worden door de koopkrachtmaatregelen van de overheid. Door brede ondersteuning te bieden, worden ook de middeninkomens geholpen die minder profiteren van de koopkrachtmaatregelen van de overheid.

Behalve financiële uitkeringen faciliteren werkgevers de inzet van budgetcoaches, geven zij een hogere reiskostenvergoeding of wordt het loon verhoogd (voor alle of een deel van de medewerkers). Er worden meer werkuren aangeboden en op verzoek worden vakantiedagen eerder uitbetaald. Werkgevers noemen ook nog andere maatregelen die zij treffen, zoals bijdragen aan het verduurzamen van het huis, een leasefiets vanwege de hoge brandstofprijzen en het eerder uitbetalen van vakantiegeld.

Werkgevers willen dat werknemers zoveel mogelijk terugzien van de financiële tegemoetkomingen die zij als werkgever doen. Zij kiezen er nu vaak voor om de vergoeding niet aan het brutoloon toe te voegen, maar onder te brengen in de WKR. Dit voorkomt dat werknemers hun toeslagen verliezen. De vraag is of de vrije ruimte in de WKR voldoende mogelijkheden hiertoe biedt. Diverse werkgevers geven aan tegen dat zij tegen de grenzen lopen.

Werkgevers merken dat werknemers het moeilijk hebben, doordat er op de werkvloer over gesproken wordt of doordat werknemers vragen om hoger loon of een hogere reiskostenvergoeding. Daarnaast geeft 16% van de werkgevers aan dat zij een toenemend aantal loonbeslagen ontvangen.

Aan het AWVN-onderzoek namen 170 bedrijven mee. Zij vormen een goede doorsnede van de marktsector in Nederland.

Het rapport Ondersteuning bij financiële problemen is vanaf vandaag te vinden op de website van AWVN.

Werkgeversvereniging AWVN is de belangrijkste ­adviseur van Nederlandse werkgevers rond arbeidsvoorwaarden (cao’s en arbeidsvoorwaardenregelingen). Daarnaast adviseert AWVN haar leden over allerlei onderwerpen die te maken hebben met werkgeverschap zoals duurzame inzetbaarheid, arbeidsrecht en functiewaardering.

Inlichtingen

Jannes van der Velde, 06 109 133 07, j.velde@awvn.nl

Download hier het rapport Ondersteuning bij financiële problemen
Deel dit artikel via: Deel dit artikel via Whatsapp Deel dit artikel via Twitter Deel dit artikel via Facebook Deel dit artikel via Linkedin Deel dit artikel via Mail
aanmelden