30 april 2020

Naar een continue dialoog (deel 1)

In gesprek met werkgevers in Nederland over het vernieuwen van het beoordelingssysteem blijkt keer op keer dat de continue dialoog een belangrijke sleutel is in de verandering.

 

Werkgevers ontdekken het als essentieel ingrediënt voor een wendbare organisatie. Om inzichtelijk te maken wat we precies bedoelen met een continue dialoog en hoe je het kunt toepassen in jouw organisatie, beantwoord ik in deze blogserie drie vragen over de continue dialoog. Dit is de eerste blog van de reeks: Waar hebben we het eigenlijk over?

Hoe een continue dialoog er in bedrijven uitziet, hangt af van de bestaande structuren, de cultuur en gebruiken. Ondanks die enorme hoeveelheid aan verschijningsvormen zijn er patronen te herkennen. Door de oogharen bezien, kun je de meeste vormen indelen in één of meer van onderstaande categorieën.

Feedback
Medewerkers worden gestimuleerd om feedback te vragen, of te geven. Werkgevers die een model hanteren waarbij de regie van medewerkers over de eigen ontwikkeling voorop staat, motiveren medewerkers om vanuit de eigen leerdoelen feedback te vragen – aan collega’s, klanten en de leidinggevende. Dit zet een beweging in gang die de dialoog stimuleert; met name wanneer daarbij óók het gesprek na de (vaak online) feedback wordt gestimuleerd. Meer centraal gestuurde organisaties verbinden feedback vaak aan organisatiedoelen of -waarden en leggen een meer verplichtende aanpak op (wanneer, aan wie en hoe vraag je feedback). Vaak leidt deze aanpak minder tot een dialoog en meer tot data. Als mensen elkaar positieve en toekomstgerichte feedback geven, noemen taalpuristen dit ook wel ‘feedforward’.

Heads-up
In het land van Lean is het een goed gebruik: de weekstart. In maximaal een half uur loopt het team de werkzaamheden en planning door. Ook in andere samenstellingen en met andere onderwerpen wordt langs deze weg invulling gegeven aan de continue dialoog. Een voorbeeld is het begeleiden van nieuwe medewerkers in een onboarding-proces.

Evaluatie
Een meer gestructureerde manier van continue dialoog is een oude bekende, de evaluatie. Vaak gericht op een project of andere inhoud, maar juist ook procesevaluaties passen goed bij de continue dialoog. Het bespreken van vragen als: ‘Wat heeft je geholpen?’ of ‘Welke ondersteuning heb je hiervoor straks nodig?’ verleggen de agenda van inhoud naar proces.

Casual contact
Centraal sturing geven aan spontane ontmoetingen en gesprekken in de organisatie? Niet logisch natuurlijk. Wel kan een cultuur waarin feedback normaal is de kwaliteit van de gesprekken beïnvloeden. Medewerkers die sterker worden in het afspreken en aanspreken, zijn beter in staat om de eigen rol te versterken en resultaten te behalen.

Meer weten? Kijk op onze pagina over performance management (‘het nieuwe beoordelen’).

Deel dit artikel via: Deel dit artikel via Whatsapp Deel dit artikel via Twitter Deel dit artikel via Facebook Deel dit artikel via Linkedin Deel dit artikel via Mail
aanmelden