Vraag van de week

Logo AWVN-werkgeverslijnDe Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) treedt op 1 januari 2020 in werking. Wat verandert er met betrekking tot de ketenregeling?

Op dit moment heeft de werknemer na twee jaar of na drie tijdelijke overeenkomsten bij de daaropvolgende overeenkomst recht op een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Met de invoering van de Wab per 1 januari 2020 gaat dit veranderen. De bepaling omtrent de ketenregeling wordt voor een deel weer zoals deze tot 2015 was. De maximale duur van de keten gaat weer naar drie jaar. De regel dat de werknemer pas na drie tijdelijke overeenkomsten een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd hoeft te krijgen, blijft ongewijzigd.

Bij cao mag nog wel van deze termijn worden afgeweken. De maximale periode van drie jaar kan worden verlengd tot vier jaar. Het maximum aantal overeenkomsten kan worden verhoogd tot zes. Hier gelden wel aanvullende voorwaarden voor.

De tussenpoos van zes maanden blijft gehandhaafd, maar kan ook bij cao worden verkort naar drie maanden voor terugkerend tijdelijk werk dat ten hoogste negen maanden per jaar kan worden verricht.

Deel dit artikel via: Deel dit artikel via Whatsapp Deel dit artikel via Twitter Deel dit artikel via Facebook Deel dit artikel via Linkedin Deel dit artikel via Mail
aanmelden