Vraag van de week

Logo AWVN-werkgeverslijnHeeft de werkgever een aanzegplicht als hij een werknemer met een bepaalde tijd contract van zes maanden of langer een nieuw contract aanbiedt?

De werkgever is verplicht om uiterlijk één maand voor het einde van de arbeidsovereenkomst de werknemer schriftelijk te laten weten of hij de arbeidsovereenkomst zal voortzetten of niet. Ook als een werknemer een nieuw contract krijgt, moet de werkgever dat dus minimaal één maand van te voren aan de werknemer laten weten.

Als de werkgever laat weten de arbeidsovereenkomst te willen voortzetten, moet hij daarbij ook de voorwaarden kenbaar maken waaronder die voortzetting zal plaatsvinden als de werknemer instemt met de verlenging. Denk hierbij aan de looptijd van de nieuwe arbeidsovereenkomst, de arbeidsduur, de arbeidstijden en de arbeidsvoorwaarden.
Laat de werkgever wel tijdig weten dat de arbeidsrelatie wordt voortgezet, maar vermeldt hij niet de voorwaarden waaronder die voortzetting plaatsvindt, dan heeft hij niet voldaan aan de aanzegplicht. In beginsel wordt de arbeidsovereenkomst dan geacht te zijn voortgezet onder dezelfde voorwaarden en voor dezelfde duur met een maximum van een jaar.

De werkgever die de werknemer te laat aanzegt, is de werknemer een vergoeding verschuldigd ter grootte van het loon over de periode dat de verplichting te laat is aangezegd. Indien een werkgever bijvoorbeeld drie dagen te laat aanzegt, is hij de werknemer een vergoeding verschuldigd ten bedrage van het loon over drie dagen. De hoogte van de vergoeding bedraagt maximaal één maandsalaris.

Deel dit artikel via: Deel dit artikel via Whatsapp Deel dit artikel via Twitter Deel dit artikel via Facebook Deel dit artikel via Linkedin Deel dit artikel via Mail
aanmelden