Vraag van de week: anticiperen op stijgende pensioenpremie?

Logo AWVN-werkgeverslijnHoe kunt u als werkgever anticiperen op de stijgende pensioenpremies?

​In de praktijk merken werkgevers dat de arbeidsvoorwaarde pensioen steeds duurder wordt. Twee belangrijke factoren die de kostprijs van pensioen bepalen zijn de levensverwachting en de rente. Hoe hoger de levensverwachting, hoe duurder het pensioen. En hoe lager de rente, hoe duurder het pensioen.

Wat wij de afgelopen jaren hebben gezien, is een combinatie van die twee effecten: de levensverwachting liep op en de rente bleef dalen. Dit leidde tot een flinke stijging van de kostprijs van pensioen. Als er verder niets wordt gewijzigd aan de pensioenregeling, leidt dit tot hogere premies. Dit geldt zeker voor middelloonregelingen uitgevoerd door een verzekeraar.

De vraag is nu hoe u als werkgever kunt anticiperen op stijgende pensioenpremies. Dit komt tot uitdrukking in onderstaand plaatje dat aangeeft dat er drie knoppen zijn waaraan u kunt draaien: de premie, de ambitie en het risico. Als bijvoorbeeld de premie te hoog wordt, kan die worden verlaagd door te kiezen voor een pensioenregeling waarbij het risico meer bij de werknemer komt te liggen. Is dit in uw situatie niet haalbaar, dan vormt versobering van de pensioenregeling (de ambitie) door bijvoorbeeld de opbouw te verlagen een andere mogelijkheid.

Deel dit artikel via: Deel dit artikel via Whatsapp Deel dit artikel via Twitter Deel dit artikel via Facebook Deel dit artikel via Linkedin Deel dit artikel via Mail
aanmelden