01 augustus 2022

Wat betekent inwerkingtreding Wet implementatie richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden?

De Wet implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden, sinds 1 augustus 2022 van kracht, bepaalt dat de werknemer de werkgever kan verzoeken om een meer voorspelbare arbeidsrelatie.

 

Met deze wet beoogt Nederland te voldoen aan de verplichting om de richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden in wetgeving om te zetten.
De richtlijn en de wet hebben als doel om arbeidsvoorwaarden van werknemers te verbeteren door transparantere en meer voorspelbare arbeidsvoorwaarden te bevorderen en te zorgen voor meer aanpassingsvermogen op de arbeidsmarkt.

Veranderingen in de Nederlandse wet
Hoewel de Nederlandse wet al aan veel vereisten uit de richtlijn voldeed, waren er toch wat aanpassingen nodig. De belangrijkste wijzigingen zijn de bepalingen met betrekking tot het door de werkgever aan de werknemer kosteloos ter beschikking stellen van verplichte opleidingen, het verbod op het belemmeren van nevenarbeid en de mogelijkheid voor de werknemer om een verzoek te doen voor meer voorspelbare arbeidsvoorwaarden.

Is uw arbeidsvoorwaardenregeling nog actueel? Doe de APK! Wij checken in hoeverre uw regeling voldoet aan de huidige wetgeving. Lees meer over de APK

Daarnaast zijn er enkele extra verplichtingen opgenomen met betrekking tot het schriftelijk of elektronisch verstrekken van informatie aan werknemers. Dat betekent in praktische zin dat arbeidsovereenkomsten voor nieuwe werknemers moeten worden aangepast en dat ook werknemers die nu al dienst zijn een verzoek kunnen doen om die informatie.

Uitgebreidere informatie over dit onderwerp vindt u in het webpaper Wet implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden van AWVN-expert Monica Wirtz:

Wet transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden

 

Hieronder kunt u de informatie van de Rijksoverheid over de Richtlijn implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden downloaden:
Richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden (SZW)

Deel dit artikel via: Deel dit artikel via Whatsapp Deel dit artikel via Twitter Deel dit artikel via Facebook Deel dit artikel via Linkedin Deel dit artikel via Mail
aanmelden