18 november 2020

Zzp’ers inhuren: pilot met webmodule

Op 11 januari 2021 begint een pilot met een webmodule die helderheid moet verschaffen over de arbeidsrelatie tussen een opdrachtgever en een zelfstandige (zzp’er).

 

Minister Koolmees van Sociale Zaken en staatssecretaris Vijlbrief van Financiën hebben op 16 november 2020 mede namens de staatssecretaris van Economische Zaken een nieuwe – de zesde – voortgangsbrief  ‘Werken als zelfstandige’ naar de Tweede Kamer gestuurd. Hierin komt alles rondom de webmodule, het handhavingsmoratorium en andere maatregelen uit het totaalpakket aan de orde. Daarbij is aangegeven dat het arrest van de Hoge Raad van 6 november 2020 over de partijbedoeling is opgemerkt en op dit moment nog onderwerp van nadere studie is. Benadrukt wordt dat het kabinet nog steeds met allerlei maatregelen aan de gang is, ondanks dat de voorstellen voor het minimumtarief voor zelfstandigen en de zelfstandigenverklaring zijn beëindigd.

Pilot webmodule

Per 11 januari 2021 zal de voor dit najaar aangekondigde pilot van de webmodule voor een halfjaar van start gaan. Na deze 6 maanden zal worden geëvalueerd en eventueel besloten worden de webmodule ook daadwerkelijk te introduceren.
De module is een soort vragenlijst die helderheid moet verschaffen over de arbeidsrelatie. Want dat is het uiteindelijk doel van de webmodule: het (helpen bij het) verduidelijken van de arbeidsrelatie. De pilot moet uitwijzen of die duidelijkheid op deze manier is te verkrijgen.
Niet alleen de evaluatie van de module zal een rol spelen bij de uiteindelijke besluitvorming, maar ook de uitkomsten van het aangekondigde maatschappelijk debat, de mogelijkheden voor handhaving en de gevolgen voor uitvoeringsinstanties.

Handhaving

Na afloop van de pilot van de webmodule beslist het kabinet wanneer het de handhaving (gefaseerd) start. Dit zal op zijn vroegst 1 oktober 2021 zijn. Tot die tijd zal de Belastingdienst, zoals nu het geval is, alleen handhaven als er sprake is van kwaadwillendheid of als aanwijzingen niet binnen een redelijke termijn zijn opgevolgd.

Platformwerk

Vooruitlopend op de maatschappelijke discussie, kondigt het kabinet aan ook een start te maken met de uitwerking van een rechtsvermoeden rondom platformwerk. Het zal onderzoeken of een rechtsvermoeden in de praktijk de rechtspositie van platformwerkers kan versterken. Daarbij is opgemerkt dat bezien wordt of een rechtsvermoeden ook mogelijkheden biedt om de rechtspositie van andere, specifieke groepen werkenden te versterken en onderzoeken hoe te komen tot een rechtsvermoeden dat Europeesrechtelijk houdbaar is.

Deel dit artikel via: Deel dit artikel via Whatsapp Deel dit artikel via Twitter Deel dit artikel via Facebook Deel dit artikel via Linkedin Deel dit artikel via Mail
aanmelden