Vaste medewerker een nieuwe, tijdelijke functie aanbieden 

Logo AWVN-werkgeverslijnMag een medewerker in vaste dienst in een andere functie worden aangenomen met tijdelijke aanstelling (één jaar)? Dit vanwege het totaal andere karakter van de functie. En mag er dan weer een proeftijd worden bedongen?

 

Een werknemer met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd mag bij een nieuwe functie (met andere vereiste kennis en vaardigheden) een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd (bijvoorbeeld 12 maanden) worden aangeboden. Ook mag er dan op grond van een nieuwe functie met andere kennis en vaardigheden, een proeftijd worden bedongen.

Wat zijn de gevolgen en eventuele risico’s voor werkgever en werknemer?
De ragetlieregel is van toepassing op de situatie waarin een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd eindigt en tussen dezelfde partijen of opvolgend werkgevers wordt voortgezet door een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. Deze arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd eindigt niet van rechtswege, maar dient te worden opgezegd/ontbonden. Feitelijk is dit dus gelijk aan de situatie bij een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.  

De arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd eindigt niet van rechtswege, maar dient te worden opgezegd/ontbonden. Dit brengt met zich dat bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd met wederzijds goedvinden, opzegging met instemming van de werknemer of opzegging door de werknemer, de ragetlieregel wel van toepassing is. De aard van de verrichte werkzaamheden is niet (meer) van belang.

Het risico voor de werkgever is dus dat het contract voor bepaalde tijd waarschijnlijk gelijk wordt behandeld als een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

Vragen?
Neem contact met ons op via de AWVN-werkgeverslijn, telefoon 070 850 8605.

Deel dit artikel via: Deel dit artikel via Whatsapp Deel dit artikel via Twitter Deel dit artikel via Facebook Deel dit artikel via Linkedin Deel dit artikel via Mail
aanmelden