29 januari 2021

Werkwijzer gevaarlijke stoffen: wie doet wat wanneer?

Werkwijzer gevaarlijke stoffen is beschikbaar – een digitale tool die alle betrokken partijen helder inzicht biedt in de eigen verantwoordelijkheden en in die van de anderen bij het inrichten van een veilige werkplek wanneer er gewerkt wordt met gevaarlijke stoffen. Het is ontwikkeld door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in samenwerking met sociale partners en arboprofessionals.

Taken en verantwoordelijkheden
De Werkwijzer geeft inzicht in de wet- en regelgeving voor werken met gevaarlijke stoffen. Daarnaast beschrijft het de rollen, taken en verantwoordelijkheden tijdens de verschillende stappen van de arbobeleidscyclus. Werkwijzer gevaarlijke stoffen biedt daarmee ook houvast als het gevaarlijke-stoffenbeleid in het bedrijf niet goed van de grond komt, of de communicatie tussen verantwoordelijke partijen niet goed verloopt. Op basis van Werkwijzer gevaarlijke stoffen kunnen zij het gesprek hierover met elkaar aan gaan.
Door de Werkwijzer weet iedereen wie, wat, wanneer doet; de werkgever, de werknemer -preventiemedewerker en medezeggenschap- en de verschillende arbodeskundigen.

De arbobeleidscyclus
De in Werkwijzer gevaarlijke stoffen beschreven arbobeleidscyclus is het cyclische proces van inventariseren en evalueren van risico’s, het maken en uitvoeren van plannen om deze risico’s te beheersen en evalueren van hun effectiviteit. Deze cyclus is ook bruikbaar bij andere arbo-risico’s dan gevaarlijke stoffen.

De vijf stappen van de arbobeleidscyclus
willen    De intentie om met arbobeleid aan de slag te gaan en duidelijk de doelen vast te stellen die wettelijk moeten worden bereikt (art.3 Arbowet)
weten    Arbeidsrisico’s en mogelijke beheersmaatregelen vaststellen en opnemen in een risico-inventariseren en evaluatie (RI&E)
wegen   Beoordelen welke arbeidsrisico’s als eerste worden aangepakt. Maatregelen om die risico’s te voorkomen opnemen in een plan van aanpak
werken  Het plan van aanpak en de bijbehorende maatregelen uitvoeren
waken   De resultaten van de aanpak beoordelen. Indien nodig doelstellingen aanpassen en bijwerken, zodat het arbobeleid optimaal functioneert.

Deel dit artikel via: Deel dit artikel via Whatsapp Deel dit artikel via Twitter Deel dit artikel via Facebook Deel dit artikel via Linkedin Deel dit artikel via Mail
aanmelden