AWVN, grootste werkgeversvereniging van Nederland

750+

Meer dan 750 bedrijven en brancheverenigingen zijn aangesloten bij AWVN

3.000.000

De directe en indirecte leden hebben gezamenlijk drie miljoen werknemers in dienst

450

AWVN is betrokken bij de totstandkoming van ruim 450 cao's, twee derde van de cao's

4.200.000

De salarisdatabase van AWVN bevat actuele gegevens van ruim vier miljoen werknemers

Goed werkgeverschap biedt organisaties een voorsprong. AWVN adviseert werkgevers bij het ontwikkelen van de HR-strategie, de organisatie en de medewerkers en bij het vormgeven van de arbeidsvoorwaarden. AWVN werkt vanuit de filosofie dat juist deze aspecten van het werkgeverschap in grote mate bijdragen aan het realiseren van de organisatiedoelstellingen. Daarbij is een positief bedrijfsklimaat, met constructieve arbeidsverhoudingen cruciaal.

AWVN, Algemene Werkgeversvereniging Nederland, is de grootste werkgeversvereniging in Nederland. Lid zijn organisaties en brancheverenigingen in de markt-, non-profit- en overheidssector. AWVN is een netwerk voor deze werkgevers, voorziet hen van informatie en adviseert over HR-thema’s. Ten opzichte van andere adviespartijen die actief zijn op dit terrein, neemt AWVN een unieke positie in. Door het verenigingskarakter is er sprake van een stevige vertrouwensbasis tussen de bureauorganisatie en de leden, en tussen de leden onderling. AWVN heeft daardoor brede toegang tot informatie van ondernemingen en slaagt erin deze informatie te vertalen in diensten die meerwaarde hebben.

AWVN is niet alleen een dienstverlener; de werkgeversvereniging speelt ook een belangrijke rol in de polder. AWVN onderhoudt nauwe banden met VNO-NCW, dé politieke belangenbehartiger van ondernemend Nederland, is erkend en gewaardeerd gesprekspartner van de vakbonden, en heeft zetels in tal van besturen, commissies en overlegorganen, waaronder de SER. Daardoor beschikt AWVN over de juiste kanalen om actief een bijdrage te kunnen leveren aan de vorming en instandhouding van een werkgeversvriendelijk sociaal-economisch klimaat.

AWVN is een dienstverlenende werkgeversvereniging. De dienstverlening is alleen toegankelijk voor leden.

Adviesdiensten op maat AWVN biedt, op offerte- en factuurbasis, een uitgebreid pakket diensten rond het werkgeverschap. Ga naar het overzicht van de adviesdiensten Contributie Wat krijgt u daarvoor terug? Meer informatie over de contributieve activiteiten van AWVN