Filters

Thema's

Datum

Resultaten

01 SEPTEMBER 2022
Opbouw vakantierechten bij arbeidsongeschiktheid?

Rubriek Werkgeverslijn: vraag van de week. Bouwt een werknemer tijdens ziekte ook vakantiedagen op?

08 APRIL 2021
Zieke ‘doorwerker’: hoelang loon doorbetalen?

Rubriek Werkgeverslijn: vraag van de week. Moet ik het loon doorbetalen van een zieke werknemer die doorwerkt na de AOW-gerechtigde leeftijd?

12 NOVEMBER 2020
Quarantainegerelateerd verzuim: vier vragen

Vier vragen over quarantainegerelateerd verzuim.

26 SEPTEMBER 2020
Loonopschorting en loonstopzetting bij ziekte

Als de werknemer onvoldoende meewerkt aan z’n re-integratie, heeft de werkgever de mogelijkheid het loon op te schorten of zelfs stop te zetten. Wat is precies het verschil?

30 JANUARI 2020
In nieuw socialezekerheidsstelsel kúnnen Sky Angels niet vallen

We moeten ons socialezekerheidsstelsel toekomstbestendiger maken. Maar hoe? AWVN-beleidsadviseur Anne Megens heeft samen met andere experts 4 mogelijke scenario's bedacht.

29 APRIL 2019
Werkgever moet loonsanctie duidelijk onderbouwen

Blog arbeidsrecht 29 april 2019: Als de werkgever niet duidelijk maakt aan de zieke werknemer waarom hij de loonbetaling stopzet, kan dit vervelende consequenties hebben.

01 MAART 2019
Privacy in de arbeidsrelatie: de zieke medewerker

Vraag en antwoord over privacy in de arbeidsrelatie - over zieke (arbeidsongeschikte) werknemers.

20 DECEMBER 2018
Loondoorbetalingsplicht bij ziekte makkelijker en goedkoper

Nieuwsbericht, 20 december 2018. Er komen maatregelen die loondoorbetalingsverplichting bij ziekte voor kleine werkgevers makkelijker, duidelijker en goedkoper maken.

04 JULI 2018
Op vakantie, maar direct ziek! Wat nu?

Vraag van de week (AWVN-werkgeverslijn, 4 juli 2018): zijn de dagen na ziekmelding tijdens vakantie aan te merken als vakantie- of ziektedagen?

25 JUNI 2018
Verslaving op de werkvloer

Aflevering van het weblog Arbeidsrecht (25 juni 2018). Aan de hand van diverse uitspraken waarin verslaving op de werkvloer centraal staat, zet AWVN-advocaat Eva de Graaff op een rijtje waar…

aanmelden